SWM-station Helena Christina draait op volle toeren

Naar aanleiding van klachten van burgers van Helena Christinaweg en omgeving nam Dagblad Suriname contact op met de pr-officer van SWM, Edmund Blufpand. De klacht is dat sedert het uitvallen van het SWM-station Helena Christina kort geleden, het erg slecht is gesteld met de watervoorziening in het gebied. Blufpand gaf te kennen dat het station Helena Christina weer normaal draait. De problemen met de pompen zijn achter de rug. “Alle pompen zijn in orde. Kort nadat de kelder onder water was komen te staan, zijn alle pompen in een droogkamer gereviseerd. Er is normaal druk op het net”, verzekerde Blufpand. In de droge tijd is het waterverbruik toegenomen met als gevolg dat de verre huishoudens een verlaagde waterdruk ervaren. Dit kan zich op bepaalde tijdstippen voordoen. Kennelijk gaan sommige verbruikers ervan uit dat de problemen bij het station Helena Christina, dat aan gelijknamige weg staat, niet de capaciteit verwerkt als voorheen. Blufpand ontkracht dit en hield onze krant voor dat alle pompen in bedrijf zijn en dat er geen calamiteiten zijn gemeld.
Ook op andere gebieden is het bedrijf bezig de kwaliteit van het drinkwater op te krikken. Momenteel is het bedrijf bezig met spoelwerkzaamheden in het Cupido Project. De werkzaamheden zullen in de maand september worden voortgezet en wel van 07:30 tot 13:00 uur. Blufpand zegt dat het bedrijf dit tijdstip heeft uitgekozen ervan uitgaande dat de meeste mensen aan het werk zitten, waardoor zij geen last zullen ondervinden van de werkzaamheden. De huishoudens worden middels een briefje op de hoogte gebracht als hun straat aan de beurt is. Hierdoor kunnen zij voldoende water opvangen. De spoelwerkzaamheden worden gecoördineerd door het station Celos.
Voorts gaf Blufpand op vragen van de krant te kennen dat de situatie van Weg naar Zee buiten de invloedssfeer van de SWM ligt. Bewoners van de zijwegen van de Henry Fernandesweg klagen over de prijs die zij moeten betalen voor drinkwater. Blufpand deelde mee dat slechts de hoofdweg aangesloten is op het waterleidingnet. Geen van de zijwegen van de Henry Fernandesweg is aangesloten op het SWM-netwerk. De SWM heeft het gebied pas overgedragen gekregen van de Dienst Watervoorziening. De overheid zal geld vrij moeten maken om het gebied aan te sluiten op het net. De SWM is niet in staat om de aansluiting voor eigen rekening te nemen. De bewoners hebben geen andere keus dan water te kopen, want de putten zijn haast drooggelopen. Een bewoner hield DBS gisteren voor dat zij uitkijkt naar een stevige regenbui om aan water te komen.
N. Ramjiawan

error: Kopiëren mag niet!