Slecht verdienende onderwijsinspecteurs in nadelige positie

Minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft de Bond van Inspecteurs bij Onderwijs (BIO) beloofd te zullen werken aan verbetering van de rechtspositie van onderwijsinspecteurs. Hun positie in het beloningssysteem is, in tegenstelling tot onderwijsgevenden, slecht geregeld. Zo verdient een leerkracht die is overgestapt naar de Inspectie bijna SRD 1.000 minder dan toen hij nog voor de klas stond. Zijn salaris en de extra gelden die hij verdiende als parttime docent, komen met zijn benoeming tot inspecteur weg te vallen. BIO-voorzitter John Koorndijk legt uit dat onderwijzers die overstappen naar Inspectie, niet meer vallen onder de Fiso-leerkrachtenreeks. Inspecteurs zijn gepositioneerd in de ambtelijke loonreeks en zijn daarin lager ingeschaald. Dat heeft als gevolg dat zij veel minder ontvangen dan toen zij voor de klas stonden.
Koorndijk is hoopvol gestemd over de bereidheid die de Minov-bewindsvrouw heeft getoond om de onderwijsinspecteurs te helpen. Er is op 6 augustus een eerste gesprek geweest met de minister. Het onderhoud wordt vandaag voortgezet met de bewindsvrouw. De BIO pleit al jaren voor een compensatieregeling voor de onderwijsinspecteurs. ‘Bij de Inspectie staan zij niet meer voor de klas, maar hun werkzaamheden zijn wel veel meer geworden’, zegt de BIO-topper. Inspecteurs hebben vanwege hun beroep een grotere verantwoordelijkheid en als ambtenaar ook een veel langere werkdag. Daarnaast vallen de vakanties weg. De Aslas-regeling, waarbij zij 7 % van hun loon extra als compensatie kregen, is met de invoering van Fiso in 2008 als toelage overboord gegooid. Er is daarin geen enkele andere compensatie meer gegeven aan deze groep ambtenaren, zegt Koorndijk.
De slechte rechtspositie was de reden dat de inspectiediensten op glo-, voj- en vos- niveau in de afgelopen jaren waren uitgehold. Ex Minov-minister Raymond Sapoen had vorig jaar ervoor gezorgd dat een 40-tal nieuwe inspecteurs na een training kon worden ingezet ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Met deze groep is het aantal inspecteurs op glo gebracht op 38 inclusief het diensthoofd. Bij voj is het aantal opgetrokken naar 7 inclusief het diensthoofd, terwijl bij vos het aantal gebracht is naar 3, inclusief diensthoofd. Er blijft nog een tekort op de vier inspecties in het bijzonder bij voj en middelbaar onderwijs. Het grootste struikelblok voor het opheffen van dit tekort is de niet goed geregelde rechtspositie, zegt Koorndijk. De verbetering van de rechtspositie heeft haast, daar ook dit jaar een aantal inspecteurs met pensioen is gegaan en het tekort groter wordt. De gepensioneerden hebben het nadeel dat zij een pensioengrondslag krijgen dat veel minder is dan waarop zij eigenlijk recht hebben. De BIO-voorzitter is er echter van overtuigd dat de huidige Minov-minister alles zal doen om de situatie van de inspecteurs te verbeteren. BIO heeft een compensatievoorstel afgegeven dat Sitaldien in bestudering heeft.

error: Kopiëren mag niet!