Asiskumar Gajadien: “President pleegt volksbedrog”

‘President Desi Bouterse is zijn verkiezingsbelofte van het intrekken van onrechtmatig uitgegeven percelen niet nagekomen. Hij heeft dit tijdens de verkiezingscampagnes van de Megacombinatie plechtig beloofd. De president pleegt volksbedrog door deze belofte niet waar te maken’, zegt VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien aan Dagblad Suriname. Gajadien reageert hiermee op het reshufflingsplan van de regering om directeuren en onderdirecteuren op de ministeries te vervangen. De media berichtten over de reshuffling van de  administratieve leiding op RGB. In plaats van de verkiezingsbelofte waar te maken, worden mensen angst aangejaagd, omdat zij het onduidelijke beleid onvoldoende ondersteunen, vindt Gajadien. ‘Andere departementen volgen. Als de vervanging conform geschreven regels is geschied, dan is er niets aan de hand. Anders is er sprake van dictatoriaal handelen zijdens de regering Bouterse’, zegt Gajadien.
‘Kort na het aantreden van de regering werd een aantal leidinggevenden op de ministeries ook al ontheven. Toen gebeurde dat  onder de noemer van ‘gewijzigde beleidsinzichten’. Nu wordt er een ander rookgordijn opgehangen achter de op handen zijnde ontheffingen. Het staat nog nergens zwart op wit op grond waarvan de mensen zullen worden ontheven. Deze reshufflingsactie veroorzaakt huivering en demotivatie in het ambtenarenapparaat. Dit werkt door naar de output van het apparaat, die volgens de regering nihil is’, zegt Gajadien. ‘Als iemand zijn werk niet naar behoren doet, dan onthef je niet direct. Er zijn regels die aangeven dat er eerst aanmaningen volgen, vervolgens kan de ambtenaar worden getuchtigd en in het uiterste geval ontheven.’ Gajadien zegt dat ambtenaren niet weten waar ze aan toe zijn met de huidige regering. Het beleid is niet transparant. De parlementariër vraagt zich af of het de bedoeling is dat de president alle werkzaamheden van het ambtelijke apparaat naar zich toetrekt.
Volgens Gajadien zal de oppositie de reshuffling niet op haar beloop laten. ‘Wij zullen de president hierover aanschrijven. De oppositie zal deze week een brief richten naar de president om opheldering te vragen over de occupatiegevallen die weer de kop opsteken.’ Eerder had de oppositie in een schrijven naar de president duidelijkheid gevraagd over het energiebeleid. Het komt volgens Gajadien de laatste tijd te vaak voor dat vrijwel in alle buurten de elektriciteit voor lange tijd uitvalt. ‘Het staatshoofd heeft nog steeds niet gereageerd op dit schrijven van de oppositie.’

error: Kopiëren mag niet!