De USA, communisme en terrorisme

De USA hebben recent een opmerkelijk besluit genomen omtrent een communistische partij met nu regeermacht in Nepal. De USA werden aangemerkt als de grootste vijanden van het communisme. Na de val van de USSR leek de USA geen sparring partner van formaat meer te hebben met wie gebakkeleid kon worden. Op gegeven moment raakte het communisme uit de mode en werden steeds meer en meer bedreigingen erkend vanuit het ‘terrorisme’ met als brandhaard het Midden-Oosten en de zich als Islamitisch profilerende gewapende organisaties. Cuba gaat nog gebukt onder de maatregelen die dateren uit de tijd van de koude oorlog. Door onze president en zijn regionale collega’s is vaker het forum van de VN gebruikt om de USA op te roepen de sancties op te heffen die er nog bestaan tegen dit eiland van Fidel Castro. Technisch is China een communistisch land. Dit gegeven is in relatie tot de mensenrechtensituatie en handelsliberalisatie gebruikt om de industriële opkomst van China enigszins te frustreren begin jaren ‘90. Intussen ligt de situatie heel anders en hebben de relaties tussen het communistische China en de USA een heel andere wending genomen. De Amerikaanse economie zou de Chinese economie zelfs geld schuldig zijn. Gisteren werd in het kader van het communisme, het terrorisme en de houding van de USA een opmerkelijk bericht gelanceerd vanuit het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken oftewel de   Department of State. Het betreft de Communistische Partij van Nepal (CPN, de Maoïsten). State Department heeft haar besluit om de  CPN aan te merken als een terroristische organisatie ingetrokken. De aanduiding van de CPN als een verkeerde organisatie was onderdeel van twee Amerikaanse wetten. Executive Order 13224 duidde de CPN aan als een terroristische entiteit. De Execitive Order 13224 werd ondertekend door president George W. Bush op 23 september 2011, als reactie op de 9/11 aanval op de World Trade Center gebouwen. Deze Order heeft als doel om het netwerk van financiële stromen naar en ondersteuning aan terroristen en terroristische organisaties te elimineren. De Order geeft de regering van de USA de macht om vast te stellen wie en wat een terrorist of een terroristische organisatie is of beter gezegd aan te duiden welke buitenlandse personen of organisaties terrorismehandelingen plegen of potentieel deze handelingen kunnen plegen. Hun financieel verkeer wordt dan geblokkeerd. De Amerikaanse regering is dan bevoegd het vermogen van deze individuen en organisaties te blokkeren. Dat geldt ook voor organisaties die met deze personen en entiteiten gelieerd zijn of hulp, ondersteuning of diensten verlenen.
Het besluit van States Department komt ook erop neer dat de CPN niet maar als een “terroristische organisatie” voorkomt op de Terrorist Exclusion List (TEL) die geplakt is onder de immigratie en naturalisatiewet van de USA.
Concreet komt het dus hierop neer dat eigendommen en vermogen van de CPN niet tot verboden terrein zijn verklaard voor Amerikanen die ze in hun bezit of beheer hebben. Amerikaanse entiteiten (bedrijven, organisaties) kunnen nu betrokken zijn in transacties met de CPN, zonder daarvoor eerst toestemming te vragen van de autoriteiten.
State Department verklaart dat na een grondig onderzoek het departement tot de conclusie is gekomen dat de Communistische Partij van Nepal niet langer meer betrokken is in terroristische activiteiten, wat de USA dus daaronder mogen begrijpen. CPN bedreigt de veiligheid van de USA niet meer. CPN is ook geen bedreiging voor het buitenlands beleid van de USA. In toevoeging verklaart Buza-Amerika dat deze Maoïstische partij leiding geeft aan de coalitie die de regering ondersteunt na de nieuwe verkiezingen in Nepal. Voorts is het de USA gebleken dat de communistische partij na verkiezingswinst, structuren heeft ontmanteld die in staat waren terroristische activiteiten uit te voeren. De CPN zou zich gecommitteerd hebben aan een wens tot vrede en verzoening in Nepal. De USA verklaren het gewelddadig verleden van de partij niet te zullen vergeten of te negeren, maar meer de nadruk te leggen op de commitment van de partij aan vrede en democratisch dialoog.
State Department benadrukt met deze actie dat eens een terroristische organisatie, niet altijd een terroristische organisatie hoeft te zijn. Het gaat om de committeringen die organisaties hebben en de richting die ze willen opgaan. Het terrorismebeleid van de USA zou vruchten afwerpen en moet dus voortgezet worden. Wat echter interessant is hier, is het samengaan van oude en huidige secundaire drijfveren van het Amerikaans buitenlands beleid, namelijk bestrijden van uitbreiding van communisme en het elimineren van terrorisme. Communisme is niet meer zo erg, terrorisme weegt veel zwaarder. Uitgekeken wordt naar het moment dat de burgers van de wereld zo ver zijn dat er geen zwarte lijsten meer hoeven te bestaan. Duidelijk is wel dat het Amerikaans belang achter elke actie van de USA-regering is. Een voorbeeld dat wellicht door de Surinaamse regering meer moet worden omarmd, zij het zonder geweld.
 

error: Kopiëren mag niet!