‘DNA-leiding moet vergaderschema beter beheren’

Verschillende parlementariërs beklagen zich over het soms onwerkbare vergaderrooster dat door de leiding wordt samengesteld. Vergaderingen worden kort na elkaar geprogrammeerd en het gebeurt maar al te vaak dat de assembleeleden niet op tijd in kennis worden gesteld. ‘Vooral voor parlementariërs die verre afstanden moeten afleggen om te komen naar de vergaderingen, is dit een ondoenlijke zaak’, zegt NPS-assembleelid Patrick Kensenhuis. ‘De korte tijdspanne tussen de vergaderingen legt een extra belasting op parlementariërs uit de districten. Als er vandaag een vergadering is, verneem je pas later op de dag als je het DNA-gebouw reeds hebt verlaten en afgereisd bent naar het district, dat er voor morgenochtend weer één is uitgeschreven.’ Kensenhuis zegt dat hij het offer wel brengt om zoveel als mogelijk aanwezig te zijn. Maar een betere planning van de vergaderingen zal het werk van het parlement efficiënter maken; tevens zullen assembleeleden hierdoor beter functioneren. ‘Een betere planning stelt de parlementariër in staat om zijn beschikbare tijd ook beter in te delen, zodat hij effectief zijn veldwerk kan verrichten’, zegt Kensenhuis die afkomstig is van Para.
BEP-parlementariër Ronny Asabina vindt dat de DNA-leiding er rekening mee moet houden dat het parlementariërschap nog steeds geen fulltime job is. Er zijn volksvertegenwoordigers die ook elders verplichtingen hebben als ambtenaar of als werknemer. Ook hij weet uit ervaring dat de vergaderingen zodanig worden ingedeeld dat er nauwelijks tijd en ruimte is ‘om het veldwerk onder het volk te doen’. Asabina vindt dat het tijd wordt om deze kwestie in breder verband met het totale college te bespreken. Kensenhuis refereert naar het model dat wordt toegepast bij de debatten rond de begrotingsbehandeling. Daarbij wordt wel van te voren bepaald hoelang en op welke dag er vergaderd zal worden. Daar is er sprake van een duidelijke planning. ‘Het college weet nu al dat na de jaarrede op 27 september aanstaande, er regelmatig vergaderd zal worden  gedurende drie dagen in de week.’  Kensenhuis pleit ervoor dat de DNA-leiding ook gedurende de overige maanden van het nieuwe parlementsjaar met een duidelijke structuur komt voor alle vergaderingen, zij het huishoudelijk, openbaar of in commissieverband.
 

error: Kopiëren mag niet!