Ronny Asabina: ‘MC doet aan gelegenheidswetgeving’

De ontwerpwet  houdende wijziging van de wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee is  pure gelegenheidswetgeving meent BEP-parlementariër Ronny Asabina. De initiatiefnemers van deze wet zijn allen leden van de MC-fractie. ‘Met deze wet wil men parlementariërs dwingen alle vergaderingen‚ no matter what, bij te wonen. De wijziging houdt in dat ook vergaderingen die geopend worden met minder dan 26 leden, voortaan meegeteld worden voor de presentielijst. De presentie bepaalt of een lid wel of niet in aanmerking komt voor de maandelijkse  schadeloosstelling.’ Tot nu toe is het de regel dat leden de helft van het aantal vergaderingen met quorum  moeten bijwonen om hun schadeloosstelling te ontvangen. ‘Vergaderingen die niet zijn doorgegaan wegens quorumgebrek worden beschouwd als bijeenkomsten. Die bijeenkomsten zullen nu echter wel gaan meetellen voor de presentie als de gewijzigde wet eenmaal is aangenomen.’
Asabina is het niet eens met de regeling. ‘Je wordt als parlementariër nu gedwongen alle vergaderingen bij te wonen. Dat is niet mogelijk daar het gros van de assembleeleden geen fulltime parlementariër is. Je hebt ook andere verplichtingen.’ Asabina zegt dat het probleem ligt bij de coalitie. ‘Het zijn vaker de AC- en VA- leden die afwezig zijn.’ Als oppositielid heeft hij vaker  quorum moeten verlenen, terwijl de coalitie de meerderheid heeft. De voorgestelde regeling ervaart Asabina dan ook als het bestraffen van DNA-leden die hun taak wel serieus nemen, door zoveel als mogelijk vergaderingen bij te wonen. ‘Je kan met deze wet onmogelijk het totale college laten boeten voor  iets dat veroorzaakt wordt door assembleeleden  van de coalitie. De MC moet dit quorumprobleem maar intern gaan oplossen met hun coalitiegenoten’,  zegt Asabina. ‘De oppositie is er altijd.’
Asabina zegt dat tot zijn verbazing ook de eerste commissievergadering voor de behandeling van deze initiatiefwet bijna geen voortgang had, omdat coalitieleden van de AC en VA schitterden door afwezigheid. Hij heeft als oppositielid afgelopen dinsdag wel meegeholpen om quorum te verlenen zodat de behandeling in commissieverband kon doorgaan. Asabina zegt dat de wet ‘overnight’ is geïnitieerd door de MC. Het gebeurde kort nadat de ontwerpwet Toezicht Geldtransactiekantoren niet kon worden afgerond en aangenomen.  ‘De laatste vergadering rond deze wet was op een vrijdag. De maandag daarop werd deze initiatiefwet gepresenteerd. Dat is gelegenheidswetgeving, om zaken van leden  af te dwingen en dat is zeker geen gezonde zaak’, vindt de BEP-topper.

error: Kopiëren mag niet!