Gregory Rusland: ‘Wij wachten op nadere informatie’

‘Wij wachten op nadere informatie’, geeft de voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), tevens de ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Gregory Rusland, te kennen betreffende de overeenkomst die Staatsolie onlangs met een lokaal bedrijf heeft getekend voor uitbreiding van haar elektriciteitsnetwerk. Deze maatregel heeft voor deining in de politieke wereld gezorgd. Zo wil de oppositie nader en gedetailleerd ingelicht worden over de overeenkomst die is getekend. Rusland legt er de nadruk op dat vanwege het ontbreken van detailinformatie hij niet breedvoerig kan ingaan op deze kwestie.
Feit is dat er geen openbare inschrijving is gehouden. Hier is Rusland zich ook  van bewust. Hij geeft aan dat in deze kwestie vooral niet uit het oog verloren moet worden dat Staatsolie jaren geleden een elektriciteitscentrale heeft laten bouwen. Hierbij heeft zij een bepaalde leverancier aangetrokken voor het leveren van de zogeheten Wartsila-machines voor het opwekken van elektriciteit. Rusland kent de achtergrond van het houden van de openbare inschrijving niet, maar stelt dat het best mogelijk is dat Staatsolie heeft gekozen voor consistentie door met dezelfde leverancier in zee te gaan. Deze werkwijze zou ook als voordeel hebben dat de onkosten minder zijn. Vooral wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt betreffende het onderhoud van de machines.
Indien er een openbare inschrijving was gehouden, zouden verschillende bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om mee te dingen. Volgens de politiek is er nu sprake van het accommoderen van een bepaalde persoon die de werkzaamheden voor voornoemd bedrijf kan uitvoeren. Een soortgelijke energiegunning zou reeds in 1997 doorgevoerd worden gedurende de periode van regering Wijdenbosch. Dezelfde leverancier die thans zijn diensten levert, was in beeld om samen te werken met Staatsolie. Dit werd toen van de tafel geveegd door de toenmalige oppositie. Bepaalde opponenten van toenmalige oppositie maken gedurende deze regeringsperiode ook deel uit van de huidige oppositie.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!