De nieuwe combinatie in 2015 (NF+ PL +BEP)? (slot)

De politieke partijen maken zich klaar voor de verkiezingen van 2015. Een aantal politieke partijen willen waarschijnlijk uit strategische overwegingen niet duidelijk maken met wie zij een alliantie gaan vormen voor de verkiezingen van 25 mei 2015. De bekende politicus Jarien Gadden van de VDP, nu wijlen, heeft kort voor de onafhankelijkheid van Suriname een zeer markante uitspraak gedaan. Hij zei onder andere: “Ik ben op de loer”. Deze uitspraak heeft vooral onder de gelederen van de VHP veel beroering gebracht. Als wij de afgelopen zes verkiezingen (1987, 1991, 1996, 2000, 2005 en 2010) goed analyseren, komen wij gemakkelijk tot de conclusie dat geen enkele politieke partij in Suriname alleen in staat is om meer dan 26 zetels te behalen. Velen sluiten voor de verkiezingen een verbond met andere politieke partijen, maar wij zien ook dat na de verkiezingen andere partijen die zetels behaald hebben, erbij gehaald worden. Vanwege ons kiesstelsel is het van eminent belang dat voor de verkiezingen een grotere combinatie gevormd wordt, waardoor die combinatie de beste kansen maakt om ook de meeste RR- en daar ook DR -zetels te behalen.
De nieuwe combinatie in 2015
In het eerste deel (zie Dagblad Suriname van 28 augustus 2012) heb ik al gesuggereerd dat het beter is voor Suriname dat het Nieuw Front de lijnen opent om met de oude partner, de Pertjajah Luhur, om de tafel te gaan zitten, waardoor de oude band weer hersteld wordt. Het is politiek nu veel makkelijker, omdat wij binnen het Nieuw Front jonge, dynamische, geschoolde en mondiaal goed georiënteerde leiders hebben die flexibel zijn. Het is geen gemakkelijke opgave, maar met argumenten moeten wij onze ego een ondergeschikte rol toebedelen. Wij weten ook dat de huidige machthebbers alles eraan zullen doen om de voorzitter van de Pertjajah Luhur voor de huidige coalitie te behouden. Wij weten ook dat de Surinaamse kiezers zeer etnisch stemmen en zonder de Pertjajah Luhur de kans bijzonder groot is dat de machtige Mega Combinatie in 2015 in de oppositiebanken belandt. Zij die nog erin geloven dat de Surinaamse kiezers op basis van ideologie, een goed partijprogramma, voorbeeldfiguren, intelligentsia, moraal en ethiek gaan stemmen, leven op een andere planeet. Ik wil deze universele waarden en normen niet bagatelliseren, maar ik heb het kiezersgedrag de afgelopen zes verkiezingen goed bestudeerd. Mensen die in aanraking zijn gekomen met de justitie worden politieke leiders. Zij worden geadoreerd door hun achterban. De kiezers zeggen doodleuk: “Ik houd van mijn leider en hij moet weer de kans krijgen om Suriname naar grotere hoogten te brengen”. Intussen heeft de Abop het startsein voor de verkiezingen van 2015 gegeven. De strijd om de 10 zetels in het binnenland zal gaan tussen de Abop, de BEP en de NDP. Alle andere politieke partijen (VHP, PL, NPS, SPA, DA-91en BVD) kunnen de tien zetels van het binnenland vergeten. Zij moeten hun energie stoppen in de zeven kiesdistricten. Met het aanstellen van nieuwe districtscommissarissen in de verschillende ressorten van Sipaliwini, zal het voor de BEP en de Abop bijzonder moeilijk worden in dat district. Uit de verkiezingsresultaten van de afgelopen verkiezingen is ook gebleken dat alle inheemsen (Indianen) in Suriname op de Megacombinatie stemmen.
Politieke leiders moeten hun hoofden buigen
Politieke leiders zijn voorbeeldfiguren. Indien men dit criterium als maatstaf zou gebruiken voor politieke leiders, zouden vele politieke leiders die nu de lakens uitdelen, uit de boot vallen. Wij moeten onder alle omstandigheden proberen onze kiezers hoge waarden en normen bij te brengen. Het lukt ons niet altijd, maar wij moeten de strijd niet opgeven. Ik ben geen moraalridder om alle Surinamers moraal en ethiek bij te brengen. Het onderwijs zorgt ervoor dat goed gevormde afgestudeerden afgeleverd worden, waardoor zij een goede job in de samenleving kunnen verrichten. Alle religieuze organisaties hebben slechts een doel voor ogen: om de burgers waarden, normen en goede beschaving bij te brengen. De een werkt uit de Bijbel, de andere gebruikt de Koran, de andere weer gebruikt de Bhagavad Gita. De rode draad van al deze boeken geeft duidelijk aan: “Gij zult niet stelen, gij zult niet doden, hebt uw naasten lief, hebt respect voor de anderen, eert uw vader en uw moeder”. De universele waarden en normen hebben wij uit de heilige boeken gehaald. Over 10 á 15 jaren zijn de meeste politici die nu de lakens uitdelen, op de reservebanken, vanwege hun leeftijd. Wij moeten nu de basis leggen voor de toekomst en ons niet met futiliteiten en droomverhalen bezighouden. Wij moeten relaties onderhouden met voorbeeldige leiders in de wereld. Over 13 jaar is de voorraad van Staatsolie op. Indien wij geen nieuwe reserves vinden, zitten wij in grote problemen. De goudmaatschappijen (multinationals) willen zo snel mogelijk rijk worden. Professor Rudolf van Lier (een bekende Surinamer) heeft in zijn boek: “Samenleving in een grensgebied” de term ‘animus revertendi’ gebruikt. Hij heeft hiermee bedoeld: “Men kwam (de blanken) er om zo snel rijk te worden en weer naar het vaderland terug te keren”. Wij moeten onze blikken werpen op de toekomst van Suriname. Wij moeten politieke leiders kiezen die in staat zijn Suriname tot het nieuwe Singapore van Zuid-Amerika te maken. Om dat doel te realiseren moet eerst de politieke macht overgenomen worden in 2015 door politieke leiders die de mondiale ontwikkelingen goed begrijpen. Politieke leiders moeten bereid zijn om hun persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan het algemeen belang.
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!