Juspol-minister steekt Rumas-pupillen hart onder riem

Het aantal pupillen van Stichting Rumas (Reik Uit Naar Mas) dat deelneemt aan het tuinbouwproject wordt uitgebreid van 10 naar 33. Toezeggingen van minister Edward Belfort van Justitie en Politie (Juspol) voor ondersteuning van de activiteiten van de stichting resulteerden in de uitbreiding van het aantal deelnemers. Het tuinbouwproject gaat nog deze vakantie van start, zegt Rumas-trekker Emmy Hart aan Dagblad Suriname. ‘Het project heeft niet alleen een vormend en educatief karakter, maar schept voor de Rumas-pupillen de mogelijkheid om zakcenten te verdienen’, zegt Hart.
Belfort is enorm onder de indruk van het vormende werk van Rumas, waar jongeren die afhaken van school een tweede kans krijgen. De bewindsman nam de gelegenheid te baat de pupillen te inspireren om met de geboden kans van Rumas aan hun leven een betere wending te geven. De minister vertelde zijn persoonlijk levensverhaal, hoe hij met veel vallen en opstaan toch nog iets heeft kunnen bereiken in de samenleving. De bewindsman kwam in zijn jeugd ook in de verleiding het verkeerde pad op te gaan, maar zwichtte er niet voor omdat hij een hoger doel voor ogen had.
“Ik wil net als de minister politicus worden”, zegt Abgar, één van de Rumas-pupillen. Hij is na de school vroegtijdig te hebben verlaten, weer geplaatst op de muloschool en is nu leerling van de Dennertschool. Hij streeft ernaar om na mulo naar vwo te gaan. Emmy Hart ervaart het bezoek van de bewindsman als een hele eer. De minister beloofde om samen met zijn collega van Defensie het civiele vormingsprogramma van Rumas op Bosbivak meer inhoud te helpen geven. Hij zal zijn collega-minister vragen naar extra militair kader, dat deze jongens middels trainingen zal helpen in hun vorming. Hart kreeg ook de geruststelling dat zij veel meer technische bijstand zal krijgen van de beschikbare capaciteit van Juspol, zodat de gestelde Rumas-doelen op termijn ook behaald worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: