Wilfried Meyer nieuwe voorzitter bond Telesur

De Telegraaf- en Telefoonwerknemers Organisatie Suriname (TTWOS), de vakbond van werknemers bij Telesur heeft op donderdag 16 augustus een nieuw bestuur gekozen. Sedert het overlijden van voormalig voorzitter Henk Shields op 26 september 2010 werd de funktie van voorzitter waargenomen door de ondervoorzitter, Wilfried Meyer. Op 28 oktober van het afgelopen jaar organiseerde het bestuur reeds verkiezingen, maar door onderlinge ontevredenheid over de stemming in het distrikt Nickerie werd de uitslag niet geaccepteerd door de Algemene Leden Vergadering en werd gevraagd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Diverse instanties, waaronder de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, hebben hierna met de kandidaten van de twee groepen die toen deel hebben genomen aan deze verkiezingen, getracht tot een vergelijk te komen voor de nieuwe verkiezingen.
Uiteindelijk zijn deze verkiezingen door een voorbereidingscommissie, waarin vertegenwoordigd waren het bestuur, de kandidaten onder leiding van Roy Haverkamp en de kandidaten onder leiding van Wilfried Meyer georganiseerd. Tijdens de gehouden verkiezing namen 61% van de geregistreerde leden deel aan de stemming en werd tot voorzitter gekozen de huidige waarnemend voorzitter, Wilfried Meyer.
Door het ingesteld verkiezingsbureau werden voorts de overige leden gekozen verklaard die deel zullen uitmaken van het nieuw bestuur. Deze zijn van de lijst Meyer de heren K. Rommy, C. Arichero, O. Saeroon, R. Sodinomo, S. Liefde en mevrouw A. Zebeda. Van de lijst Haverkamp de heren K. Welzijn, J. Mac Intosh, G. Hew A Kee en H. Panka.
Vermeldenwaard is dat de TTWOS reeds enkele jaren geleden een naamswijziging had ondergaan en bekend staat als de CWOS, Communicatie Werknemersorganisatie Suriname, dit met het oog op de toe aangekondigde liberalisatie van de telecomsector in ons land. Door administratieve onvolkomendheden blijkt deze naamswijziging niet op de juiste wijze te zijn afgehandeld en daardoor ook niet in het staatsblad te zijn afgekondigd .Hierdoor dient de organisatie deze wijziging opnieuw ter hand te nemen.

error: Kopiëren mag niet!