Uitspraak zedenzaak kindertehuis Commewijne op 3 oktober

Kantonrechter DineshSewratan kon vanwege bijzondere omstandigheden vrijdag niet aanwezig zijn op de zitting. Rechter Alida Johanns nam waar voor hem, met de bedoeling al zijn zaken uit te stellen. De strafzaak, waarin het echtpaar Henk en Hermien de G. terechtstaan, stond voor uitspraak. Ook deze zaak werd verdaagd naar 3 oktober. Op die dag zal de rechter vonnis wijzen. De raadslieden Lobo en Nibte, die de verdachten bijstaan, hadden eerderal voor vrijspraak gepleit. De verdediging legde al haar stukken voor aan de rechter.
De openbare aanklager, Duncan Nanhoe, had eerder vrijspraak geëist voor het echtpaar. Henk en Hermienhadden de leiding in het tehuis. Henk wordt verdacht van ontucht, seksueel misbruik en mishandeling van kinderen en zijn vrouw Hermien wordt beschuldigd van mishandeling. De officier motiveerde dat de kinderen hun verklaringen vlot hebben afgelegd bij de politie. Echter zijn enkele van de slachtoffers teruggekomen op hun eerder afgelegde verklaringen. De vervolgingsambtenaar gaf aan dat hij sterk het vermoeden heeft dat de verdachten bepaalde handelingen hebben gepleegd, maar daarop kon hij het wettig en overtuigend bewijs niet leveren. Beide verdachten hebben vanbegin af aan het feit ontkend.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!