Nog geen nieuw apparatuur Meteorologische Dienst

De Meteorologische Dienst werkt nog steeds met verouderde apparatuur, ondanks beloften voor een betere toerusting tijdens de spoedzitting van de DNA eind juni in verband met optredende rukwinden. Dagblad Suriname verneemt van medewerkers dat er nog steeds geen nieuwe apparatuur is aangekocht. De dienst kampt met onderbezetting. Er zijn momenteel slechts zes meteorologen werkzaam bij deze dienst. Het overgrote deel is nu met pensioen, terwijl sommigen naar het buitenland zijn vertrokken waar zij een beter salaris toucheren.
De medewerkers die MBO en HBO gecertificeerd zijn in hun vak en getraind zijn in het buitenland, worden sterk ondergewaardeerd in het Fiso-beloningssysteem. Meteorologische |Dienst moet haar werk nog steeds met verouderde apparatuur doen. De harde beloften die gedaan zijn tijdens deze DNA-spoedzitting over voorziening in een betere toerusting en capaciteitsversterking van deze dienst zijn niet waar gemaakt. De enorme materiele schade en het persoonlijk leed, die deze rukwinden medio juni tot gevolg hadden, bracht de DNA ertoe een speciale zitting te houden.
Vicepresident Robert Ameerali en minister Ramon Abrahams beloofden nieuwe apparatuur aan te schaffen voor de Meteorologische Dienst. Het waren met name DNA-voorzitter Jennifer Simons en MC-fractieleider Ricardo Panka die deze zaken bij de dienst aan de orde brachten. Ze beloofden ervoor te zullen zorgen dat de dienst beter zou worden toegerust en de capaciteit zou worden versterkt. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien zegt niets concreets te hebben gemerkt wat betreft het upgraden van deze dienst. Het is volgens hem een vast patroon geworden bij deze regering en de huidige coalitie om met veel geschreeuw aan te kondigen dat zij zaken gaan verbeteren. Het is resultaat is vrijwel altijd nul.
Via Info Act en andere programma’s wordt de samenleving zand in de ogen gestrooid dat er veranderingen zullen komen. Echter wordt er structureels niets aangepakt of het nu te maken heeft met rukwinden, overstromingen, aantasting van rijstarealen of de verarming van rijstboeren. Niets wijst volgens parlementariër Gajadien erop dat zaken aangepakt worden. Integendeel worden er middelen vrijgemaakt voor andere zaken die niet van belang zijn, zoals de vele buitenlandse reizen. Ook vindt er veel verspilling of ondoelmatig gebruik van middelen plaats, maar investeringen om de gevolgen van natuurgeweld zoveel als mogelijk te beperken, zijn nog steeds niet gepleegd.

error: Kopiëren mag niet!