Rachied Doekhie: ‘Backtrack wordt nooit gesloten’

‘Backtrack wordt nooit gesloten’, zegt het NDP-assembleelid Rachied Doekhie kordaat tegenover Dagblad Suriname. ‘De president heeft de beslissing nimmer genomen.’ Doekhie betreurt het dan ook dat er valse informatie verspreid wordt. Hij zegt met klem dat de sociaaleconomische belangen te groot zijn om de backtrackroute te sluiten. De backtrackroute zal gereguleerd worden door het Bureau Nationale Veiligheid van het kabinet van de president. De illegale oversteek tussen Suriname en Guyana te Nickerie is niet gesloten.
Er gaat regelgeving komen omtrent de tijden dat er gevaren mag worden en de registratie van de boothouders en de passagiers. Ook zal verplichte identificatie van elke passagier vereist zijn. De veiligheidsmaatregelen voor de passagiers zullen in acht genomen worden. Verder zullen opties bekeken worden voor het opzetten van een politie- en douanepost alsook eventueel een scanapparaat. Indien deze zaken te veel vergen van het budget, zullen er mogelijkheden bekeken worden om de backtrackroute te verplaatsen naar Canawaima, waar reeds een post is met politie, douane en militairen.
Volgens het assembleelid zal met de veiligheidsdienst, de districtscommissaris van Nickerie, de districtsraden en de boothouders van gedachten worden gewisseld alvorens beslissingen tot regulering te nemen. Vrijdag al vindt de eerste bespreking plaats met de verschillende actoren. ‘Het moet een product zijn van ons allen’, zegt Doekhie, doelend op de wetgeving met betrekking tot de regulering van de route. Hij wijst er vooral op dat het zeker zes maanden tot een jaar in beslag zal nemen alvorens de backtrackroute gereguleerd is.
‘Dat ding is gewoon simpel, we gaan de verschillende boothouders en de passagiers registreren. Want we moeten weten wie de mensen zijn die komen en gaan. En we moeten ook weten wat ze meenemen naar Suriname en waarmee ze weer teruggaan naar Guyana, zo simpel is dat.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!