Digicel overhandigt ‘Panklare Keuken’ aan Mytylschool Ultramoderne kookfaciliteiten t.w.v. US$ 25.000 helpen leerlingen op weg naar hun zelfstandigheid

Digicel Suriname, de telecommunicatie provider die dit jaar reeds vijf jaar in Suriname opereert, heeft gistermorgen in een feestelijke sfeer een nieuwe keuken overgedragen aan de Mytylsschool. Deze volledig geoutilleerde keuken heeft een waarde van US$25.000. Dit bedrag vloeit voort uit een interne competitie die gehouden werd door Denis O Brien, President van de Raad van Commissarissen van Digicel group. Digicel medewerkers uit alle 30 markten –waar Digicel aanwezig is- mochten een project naar keuze indienen voor financiering. Uit 171 inzendingen won Cherryl Daal, Transmission Manager van Digicel Suriname de tweede prijs nl. US$ 25.000. “Met dit gewonnen bedrag heb ik de nieuwe keuken voor de Mytylschool kunnen realiseren, maar dit is slechts een eerste fase. Ik wil ook awareness voor deze doelgroep bewerkstelligen onder de totale samenleving. Ook de ouders wil ik oproepen om kinderen met een beperking gewoon naar school te sturen, zodat ze leren om zelfstandig te worden en daardoor betere kansen kunnen maken in de maatschappij”, aldus Cheryl Daal. “Onze kinderen zijn helemaal niet zielig. Het zijn flinke en vrolijke kinderen die van alles kunnen doen. Ze blijven hier op school tot hun 16de jaar en ze leren naast reguliere vakken ook wassen en koken. We verzorgen geïntegreerd onderwijs. We zijn Digicel daarom  ontzettend dankbaar voor deze gift. Ook alle leerkrachten die hun bijdrage hebben geleverd, willen wij van harte bedanken, zegt mevrouw Greta Jharap, voorzitter van het stichtingsbestuur van de Mytylschool.

error: Kopiëren mag niet!