Staf Minov klaagt minister Sitaldin aan bij president

Verontruste beleidsmedewerkers, afdelingshoofden en onderdirecteuren van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling hebben een brief gericht naar de president, waarin ze interventie vragen naar de handelingen van Onderwijsminister Shirley Sitaldin. Volgens deze stafmedewerkers kunnen de handelingen van de minister niet door de beugel. Volgens de aanklagers behandelt de minister de stukken die door de verschillende afdelingen naar haar wordt toegestuurd niet. Ze ontvangt geen afdelingshoofden en –coordinatoren, zelfs niet van cruciale afdelingen die rechtsstreeks onder haar vallen. Indien Minov-medewerkers toch ontvangen worden, handelen de gesprekken over ‘waargenomen roddels’ en prive- aangelegenheden in plaats van reguliere werkzaamheden.
Verder wordt ze verweten voor het gebruiken van beledigende taal tegen medewerkers, afdelingshoofden en onderdirecteuren van het ministerie. Het opleggen van zelf-genomen besluiten aan Minov-medewerkers, zonder afstemming met de afdelingshoofden of onderdirecteuren waaronder desbetreffende medewerkers werkzaam zijn, behoort tot de pijnpunten. ‘Het niet informeren van de diverse afdelingen over genomen besluiten, waardoor informatieverstrekking naar de samenleving toe stagneert en het niet betrekken van de verschillende afdelingen bij belangrijke zaken die het heel ministerie regarderen, zoals het opstellen van de begroting voor 2013’, zijn de andere punten die de stafmedewerkers hinderen.
De briefondertekenaars hopen op een spoedige oplossing van de president in deze kwestie.

error: Kopiëren mag niet!