Buurt gebelgd over onverantwoorde verwijdering asbestplaten

Buurtbewoners waren gisteren niet te spreken over de wijze waarop asbestplaten van het dak van pand no. 8 aan de Anton de Komstraat zijn verwijderd. Ze gaven aan wel te begrijpen dat de platen verwijderd moeten worden en dat zij daarbij ook gebaat zijn. De buurt had alleen moeite met de manier waarop er gewerkt werd en dat de vrijgekomen stof in hun richting waaide. Een mevrouw vroeg aan de arbeiders vanuit haar balkon als de arbeiders beseften waar zij mee bezig waren. “Ik ben geen deskundige, maar ik weet dat de arbeiders beschermd moeten worden. De buurt wordt gemeld om niet naar buiten te komen teneinde het inhaleren van kankerverwekkende deeltjes te voorkomen”, zei de mevrouw tegen Dagblad Suriname.
Het districtsraadslid Samie Ramjiawan werd erbij gehaald om in te grijpen. Hij adviseerde de buurtbewoners om te schrijven naar het ministerie van ATM om te vragen in hoeverre er ontheffing is verleend vanwege de Arbeidsinspectie. Daar er niemand van de Arbeidsinspectie aanwezig was, adviseerde het raadslid de buurtbewoners die in de windrichting wonen, om hun huizen te sluiten. De arbeiders werden door de buurtbewoners erop gewezen niet te sollen met hun gezondheid. Gisteren was een vrije dag, waardoor er nergens nagetrokken kon worden als er ontheffing was verleend. De overheid zal voorwaarden moeten stellen om asbestplaten op een verantwoorde manier te verwijderen. Ook de brandweer moet betrokken worden om stofdeeltjes nat te maken.

error: Kopiëren mag niet!