Diana Pokie: “Het recht zal zegevieren”

Het geroyeerde lid van de BEP, Diana Pokie, zegt dat wanneer zij oprecht een strijd voert, het recht zeker zal zegevieren. “Ik ben een gelovig mens en weet dat de rechter niet het laatste woord heeft, maar God wel.” Pokie zegt rustig op de uitspraak te wachten en wil verder niet voorbarig reageren. De rechter in kort geding zal op 16 augustus uitspraak doen in de zaak aangaande de terugroeping van de DNA-leden, Diana Pokie en Waldie Ajaiso, door de BEP. In eerste instantie zou de uitspraak op 8 augustus plaatsvinden, maar de rechter wil wat meer ruimte, omdat het om een zwaarwichtige zaak gaat en het is nieuw voor Suriname.
Lothar Boksteen, voorzitter Centraal Hoofdstembureau (CHS), zegt dat wanneer er een problematische uitspraak komt, zij zich daarover zullen buigen. “De uitspraak van de rechter moet serieus genomen worden.” Ook de voorzitter wacht het vonnis af. Het CHS heeft naar zeggen van Boksteen gehandeld conform de wet, “maar als de rechter daar anders over denkt, dan zullen wij ons licht daarover moeten laten  schijnen.”
De twee parlementariërs van de BEP, Diana Pokie en Waldie Adjaiso, zijn op verzoek van de BEP op 18 juli teruggeroepen door het Centraal Hoofdstembureau.  Hun opvolgers zijn Romeo Albitrouw en Heintje Sampie van Abop. De Grondwet stelt dat nieuwe DNA-leden binnen dertig dagen vanaf het moment dat zij gekozen zijn, het DNA-lidmaatschap moeten krijgen. Indien het vonnis in het voordeel uitvalt van het CHS, dan heeft het parlement slechts twee dagen de tijd om Sampie en Albitrouw in een vergadering toe te laten.

error: Kopiëren mag niet!