De grote groene show

Al een jaar geleden is door NPS toppers de mededeling aan de gemeenschap gedaan dat de groene partij gaat voor vernieuwing, verandering en verjonging. Er is toen gesteld dat deze drie kernbegrippen leiddraad zullen zijn in de strategie om er zorg voor te dragen dat de groene partij bij de volgende algemene geheime verkiezingen weer in het machtcentrum terecht komt.
Inmiddels heeft de NPS, Dr. Gregory Rusland reeds als nieuwe partijvoorzitter gekozen, terwijl de grootste afdeling van de groene partij, de afdeling Paramaribo onder leiding staat van de heer John van Coblijn.
Via de media wordt er de laatste dagen intensief reclame gemaakt voor wat de groene partij, de ‘De grote groene show’ noemt, die op zaterdag 4 augustus zal plaatsvinden. Gevraagd naar de achtergronden en betekenis van dit evenement deelde John van Coblijn ons mede dat het streven van de NPS is om in het kader van de vernieuwing, verandering en verjonging de partij dichterbij de burgers te brengen en dat dit vanaf nu en in de toekomst op allerlei manieren
zal gebeuren. Nu is gekozen voor een show, waarbij naast mega Surinaamse artiesten die in het buitenland wonen en werken ook top lokale artiesten op het podium zullen verschijnen. Vanaf 20.00 uur tot en met 02.00 uur kunnen de bezoekers in het partijcentrum Grundyari genieten van een sprankelijke show. Het sluitstuk van de show is een dansfestijn verzorgd door de populaire band, The Generals.

error: Kopiëren mag niet!