Woningen komen van de grond

Er is met veel scepsis gereageerd toen de regering het aantal van 18.000 woningen bekendmaakte te zullen hebben gerealiseerd aan het einde van haar beleidsperiode. Dat is voor te stellen overigens, omdat heel vaak op een bepaalde manier bekendgemaakte plannen die het volk direct op een positieve manier treffen, niet worden uitgevoerd. Per jaar zou dat neerkomen op circa 3.000 woningen die beschikbaar worden en op maandbasis ruwweg 250 woningen. Dat tempo is te halen, maar er zal dan veel moeten worden geïnvesteerd in de capaciteit. Er moeten dan speciaal voor het bouwproject gastarbeiders worden geïmporteerd. Daarnaast moeten de financiële middelen ook ter beschikking zijn. Naderhand heeft de regering gas teruggenomen en de aantallen aangepast. Als we uitgaan van de aanvankelijke aantallen dan heeft de regering alvast een achterstand. Vanaf deze maand worden er meer intensieve maatregelen getroffen om vaart te zetten achter het woningbouwprogramma. Geheel toevallig is dit niet. Immers, over enkele dagen kan het feit worden herdacht dat de regering Bouterse-Ameerali al twee jaar in het zadel zit. Er zullen rond de datum van 12 augustus evaluaties gemaakt worden en in dit kader moet het mooi zijn om enige bemoedigende cijfers te presenteren aan de gemeenschap met betrekking tot het woningbouwprogramma, maar ook ten aanzien van het sociaal contract in zijn algemeenheid. In het begin was de indruk bij de bevolking dat huizen verdeeld zouden worden. Een deel van de bevolking is gewend aan de uitdeelpraktijk van de voorgaande regeringen. Deze regering is gekomen met het concept van de koopwoningen, waarop kritiek is geuit. Zo zouden de koopwoningen niet toegankelijk zijn voor de groep die behoeftig is voor een woning. Door een DNA-lid is geïnsinueerd dat de sociale koopwoningen uiteindelijk USD 150.000 zouden kosten. De minister van Buza, die in principe niet primair verantwoordelijk is voor het volkswoningbouwbeleid (dat is de AC-minister van Sozavo), heeft ontkend dat de woningen 47.000 USD kosten. Hoeveel ze wel kosten, heeft de minister niet aangegeven. De minister verwees ook niet naar een instantie die minima en maxima kan aangeven.
De regering zit straks twee jaar aan. Praktisch betekent het dat ongeveer de helft van de regeertermijn van de regering al voorbij is. De politieke partijen maken zich op voor hevige battles in bepaalde districten. Dat is een voorteken dat de regering de laatste maanden het hoofd niet zal kunnen houden bij rationeel regeren met het Ontwikkelingsprogramma in de hand. Maatregelen zullen getroffen worden met het offensief van de politiek in het achterhoofd. Een van de districten waar men zich opmaakt voor terreinwinst is Wanica. Daar zou een NDP-lid dat geen traditionele Wanica-bewoner is, al zijn campagne hebben aangekondigd.  De bouwactiviteiten zullen onder meer geconcentreerd worden in Wanica. Op Hanna’s Lust zouden 112 woningen al zijn opgeleverd. Op dit project zal de bouw van 354 huizen aanvangen. Het is interessant als de regering ook inzage geeft hoe de toewijzing van de woningen zal of al heeft plaatsgevonden en wie in staat is gebleken welke woningen te kopen.
De activiteiten begonnen te Hanna’s Lust met het bouwrijp maken van enige tientallen hectares in oktober 2011. Binnen minder dan een jaar zijn 112 woningen al opgeleverd. Dat is op zich significant, maar niet op het niveau zoals beloofd.
Een belofte die met scepsis werd ontvangen, was dat van de blokwoningen. Het idee doet denken aan ghettovorming, een vanwege de Staat gestuurde concentratie van kansarmen. De bevoegde autoriteiten geven aan dat de voorbereidingen voor de gestapelde en geschakelde woningen nu zijn afgerond.  In Coronie zullen 40 woningen worden opgezet die in 2012 al moeten worden opgeleverd. De woningen in dit district zullen huurwoningen zijn. Het huizenbezit is in dit district of geen gebruik of het wordt niet gestimuleerd door de regering. Er zullen verschillende modaliteiten worden toegepast. De financieringsmodaliteiten van het Landelijke Woningbouwprogramma zijn maximaal SRD 1.256 per vierkante meter. Dat is voor een klein huis van 60 vierkante meter meer dan SRD 70.000. Er wordt gewerkt met het hypotheeksysteem met een maximale looptijd van 30 jaar. Een koppeling met het Lisp-programma is ook in planning. De Stichting Volkshuisvesting is belast met de screening van aanvragers, die daarna ook door de bankinstellingen worden gescreend. Eind juli zijn circa 8.5 duizend registratieformulieren van woningzoekenden door de stichting doorgestuurd naar de banken. Uit deze groep zijn circa 1.4 duizend goedgekeurd. Wooncorporaties zijn onbekend in Suriname, maar zijn wel het overwegen waard.
Het huisvestingsvraagstuk staat hoog op de agenda van de burger. De Staat heeft verantwoordelijkheden in deze en heeft ook een beïnvloedingsplicht. We hopen dat na 2 jaar de regering erin slaagt om met meer voortvarendheid groepen zodanig op te trekken dat ze met de gepaste eigen verantwoordelijkheid duurzame huisvesting voor zichzelf kunnen realiseren.

error: Kopiëren mag niet!