Protestmars tegen kinderporno

Het Nationaal Jeugdinstituut en Stichting Mati Fu Tego hielden gisteren een protestmars tegen kinderporno. Er liepen leerlingen mee van de basis- en voj-scholen. Leuzen scanderend togen ongeveer 200 leerlingen in een protestmars naar De Nationale Assemblee (DNA) om een petitie aan te bieden aan de voorzitter van DNA, Jenny Simons. In de petitie is onder andere gevraagd om meer  bescherming en begeleiding te bieden aan kinderen die in een slechte sociaaleconomische positie verkeren. Daarnaast is er gevraagd om via de media aan te geven hoe strafbaar kinderpornografie is. Ook is er in de petitie gevraagd om sessies te houden voor ouders, verzorgers en leerkrachten zodat zij meer aandacht schenken aan kinderpornografie. Marijke Cairo, voorzitter van Mati Fu Tego, zegt dat de protestmars de eerste stap is. Er is samen met andere actoren gepland om campagnes te voeren dwars door Paramaribo en het binnenland.
De actie is bedoeld om de gemeenschap bewuster te maken van kinderporno. Volgens Cairo doen veel mensen alsof er niets aan de hand is. Het initiatief kwam van Mati Fu Tego. Cairo geeft aan dat het toeschouwen van beeldmateriaal de vereniging heeft gedreven om deze actie te ondernemen. Ze vindt dat er onderzocht moet worden of een kinderkartel bezig is in het land. “En dit moet ontrafeld worden.”
Raynel Fraser, Caricom Jeugdambassadeur, roept ouders op om beter te communiceren met hun kinderen en ze de gevolgen van kinderporno duidelijk te maken.
Assembleevoorzitter Jenny Simons was zeer content met de actie van de kinderen. Zij deelde hen mede dat de overheid en de politie al bezig zijn om deze vorm van kindermisbruik anders aan te pakken.

error: Kopiëren mag niet!