Anti-Corruptiewet blijft noodzakelijk (Ingezonden)

In het kader van het commentaar van mr. A van der San op een lokaal radiostation willen wij volstaan met de volgende reactie:
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid heeft geen behoefte om een show op te voeren, met de serieuze belangen van ons volk. Het accent  moet, bij de actie die nu gevoerd wordt om versneld de Anti Corruptiewet in DNA behandeld te krijgen, niet verlegd worden. De Regering Bouterse-Ameerali heeft minimalisering van Corruptie tot een beleidsaandachtspunt  gemaakt (zie kruispunt  pag. 11, 2e alinea, 1e regel). De uitdaging ligt daarom primair bij de regering. Aangezien DOE deze issue bij herhaling besproken heeft en het zowel grens- als partij-overschrijdend is, kunnen we niet anders dan dit beleid ondersteunen. Terecht wordt gezegd dat corruptie als verschijnsel  zowel nationaal als internationaal manifest is. Wanneer nu de Regering haar voornemens uitspreekt en daarmee afspraken maakt met het volk, dan dient dat te worden nageleefd. Men mag zich daarom niet verschuilen achter excuses  waaronder capaciteits- en mechanisme gebrek. Wij ontkennen niet dat er kinderziekten zijn of zullen zijn, maar elke zichzelf respecterende Overheid, dient corruptie met de hoogste discipline aan te pakken.  Wij kunnen geen genoegen nemen met de constatering dat “wij politiek onbeschaafd zijn”, en daarom het geen enkele zin heeft dit karwei te klaren. De bestaande wetgeving heeft natuurlijk enkele handvaten om het e.e.a. aan te pakken, echter is het bij lange na niet voldoende en dat is de doorsnee jurist ook wel bekend. Daar hoeven wij niet oeverloos over te debatteren. In essentie gaat het erom, dat wij bewustwordingsinitiatieven dienen te nemen om elke burger, maar ook de samenleving als geheel, tot eerlijk gedrag te stimuleren.  Dit kunnen we door middel van onderwijsprogramma’s, radio- en tv-programma’s; billboards etc. Daarmee benadrukken wij, de status quo niet te accepteren.  Wij zijn ervan overtuigd dat de Surinaamse mens zowel mentaal als geestelijk in staat  is zich te ontworstelen aan deze hebi. Als politieke organisaties zijn wij allen verplicht  schoon schip te maken en geroepen ons volk in voorbeeldig gedrag voor te gaan. Dit kan concreet gemaakt worden door op elk departement een sterke afdeling Interne Controle in te richten waarvan de coördinerende instantie onder de Minister van Financiën ressorteert. Immers, dit departement  is verantwoordelijk voor het financieel beleid. Noodzakelijk zijn ook duidelijke protocollen die gebruikt worden bij het ontdekken  en bestrijden van corruptie. Verder  de instelling van een Ombudsbureau dat departementaal overstijgend is, met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.Wanneer wij als natie, het mechanisme en de capaciteit beginnen te ontwikkelen om deze nagel aan onze doodkist weg te maken, stellen wij concrete daden en laten we onze verantwoordelijkheid zien voor de huidige en komende generaties. God zij met ons Suriname.
 
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

error: Kopiëren mag niet!