Schadeloosstelling Sahara op bord Financiën

Het  ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft nog geen beeld van de grootte van het bedrag dat uitgekeerd moet worden aan Sahara, de importeur van de energiedrank Cocaïne. Minister Raymond Sapoen van HI zegt dat de financiële afhandeling  op het bord ligt van het ministerie van Financiën. Het uit de handel halen van de energiedrank is de Staat duur komen te staan. Na tal van klachten besloot de regering dit product uit de handel te halen, omdat de naam indruist tegen de maatschappelijke betamelijkheid. De naam van de drank werd geassocieerd met drugs en zou volgens bezorgde burgers een slechte invloed kunnen hebben op de jeugd. Sahara die toen niet onwelwillend was om de drank uit de handel te halen, wilde een vergoeding om haar investering te compenseren. Dit werd echter geweigerd door de regering die toen op eigen gezag handelde en de politie inschakelde om de producten te verwijderen. Er werd een rechtszaak tegen de Staat aanhangig gemaakt door de importeur, die onlangs het gelijk aan zijn zijde kreeg.
Volgens minister Sapoen is de verkoop van dit product wettelijk niet verboden. Het komt niet voor op de negatieve lijst van het ministerie. Er zijn echter enkele clausules die gehanteerd kunnen worden om uit te kunnen maken of goederen die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, wel of niet geïmporteerd kunnen worden.
Het  ministerie heeft ter voorkoming van verdere calamiteiten een aankondiging in voorbereiding, zodat importeurs voortaan weten dat zij op de etikettering moeten letten bij het importeren van producten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: