Nieuw Front en BEP vragen president over aandelenverkoop Staatsolie (nieuw)

Assembleeleden van Nieuw Front en BEP hebben vernomen dat de regering van plan is aandelen van Staatsolie te verkopen. Er zal hiertoe een commissie worden benoemd. In een brief aan president Desi Bouterse wijzen de politici erop dat dit voornemen niet is aangekaart in het Ontwikkelingsplan of regeringsverklaring. De politici benadrukken dat miljarden SRD’s door het volk geïnvesteerd zijn in Staatsolie en andere parastatale bedrijven. “Staatsolie is een bedrijf dat goede vooruitzichten heeft, goed is georganiseerd en hoog opgeleid kader heeft. Nu worden natuurlijke hulpbronnen in handen van derden gebracht. Staatsolie heeft afgelopen jaar US$ 414 miljoen winst gemaakt. Dit is meer dan welk ander bedrijf in Suriname.” “De vraag naar olie en olieproducten, zowel nationaal als internationaal, blijft toenemen. De afzet van deze producten is duurzaam veiliggesteld en daardoor is het een garantie voor steeds toenemende inkomsten voor het volk. Staatsolie heeft gedurende vele jaren hele grote inspanningen en investeringen gepleegd en daarmee zijn nu al voorraden winbare olie voor lange periode, minstens voor de komende 10 jaren, aangetoond en veiliggesteld”, menen de politieke partijen.
“Nu is in uitvoering de uitbreiding van de olieraffinaderij, waarin meer dan een miljard US dollar wordt geïnvesteerd, die vanaf haar oplevering in 2014 de hier te lande gewonnen aardolie zal kunnen raffineren tot finale producten. Dit zal leiden tot de zo gewenste productdiversificatie. De exploratiewerkzaamheden naar meer winbare olievoorkomens worden gepland en intensief voortgezet met hoge verwachtingen. De nieuwe vondsten van winbare aardolie zullen het vermogen van Staatsolie verhogen, waarover nu geen inzicht kan worden gegeven bij de verkoop van de aandelen”, menen Nieuw Front en BEP. Zij vinden het een valide vraag waarom een bedrijf met deze perspectieven in de verkoop wordt gedaan. “Waarom wordt het bedrijf in vreemde handen gelegd? Is het niet de kip slachten die de gouden eieren legt voor het volk van Suriname? De vraag is ook of verkoop van aandelen van Staatsolie nu, de toets van doelmatigheid zou kunnen doorstaan.” De politici zeggen dat de tot nu toe beschikbare informatie over een dergelijk regeringsbesluit hen zorgen baart, omdat zo een besluit herinnert aan duidelijk herkenbaar beleid vanuit het verleden. In de regeerperiode van president Jules Wijdenbosch is “zeer ernstig geprobeerd om Staatsolie of delen daarvan in vreemde handen te brengen voor een zachte prijs”. Toen is met samengebundelde krachten (directie Staatsolie, vakbeweging, oppositie in DNA en het volk) de overdracht van Staatsolie krachtig afgewezen en met succes bestreden.
De briefschrijvers stellen concreet de volgende 3 vragen aan de president:
“1. Kan de president aangeven of het beleid van deze regering is om aandelen van Staatsolie in handen van derden te brengen?
2 Indien deze vraag positief wordt beantwoord, kan de president aangeven wanneer dit uit te voeren beleid is goedgekeurd door De Nationale Assemblee, zoals dat vereist wordt door de grondwet?
3 Kan de president aangeven wat de redenen zijn om aandelen van Staatsolie in handen van derden te brengen?”

error: Kopiëren mag niet!