Leerlingen lbgo mogen nog steeds naar Imeao

Lbgo-leerlingen mogen zich voor het komende schooljaar inschrijven op het Imeao. Dat zegt de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Shirley Sitaldien. Met deze uitspraak heeft de minister een einde gemaakt aan de angst waarin lbgo-leerlingen verkeerden. De voorzitter van de Bond van Leraren (BVL), Wilgo Valies, gaf in het tweede kwartaal te kennen dat vanaf komend schooljaar lbgo-leerlingen niet meer op de Imeao-scholen zouden worden toegelaten. “We zorgen ervoor dat er alleen mulo-leerlingen toegelaten zullen worden op het Imeao, zodat het niveau ook hoger wordt”, had Valies toen gezegd.
Volgens Valies zou na onderzoek en evaluatie namelijk gebleken zijn dat lbgo-afgestudeerden het Imeao niet met succes kunnen afronden of ze doen er meer dan zes jaren over. “De lbgo-studenten kunnen via het schakeljaar op het Imeao, maar toch lopen ze ver achter ten opzichte van mulo-scholieren.” Valies meent dat zelfs de mulo-scholieren al veel problemen op het Imeao hebben. “De achterstand van de lbgo-leerlingen is dus groter.” Volgens de BVL-topper zou de beste oplossing zijn dat de lbgo-studenten eerst naar het mulo gaan, waar ze terechtkomen in de derde klas. Daarna kunnen ze examen maken in de vierde klas en pas als ze geslaagd zijn, ze zich kunnen inschrijven op het Imeao. Op deze manier hebben de studenten meer keuze in verschillende studies en komen ze beter terecht in de maatschappij.
“Belangrijk is dat we de leerlingen van het lbgo een goede kans geven. Als we het niveau van het Imeao niet veranderen, heb je straks de kans dat het bedrijfsleven ook Imeao-afgestudeerden niet meer zal accepteren. Nu al accepteren ze de lbgo-studenten niet. We praten teveel, we moeten nu actie ondernemen.” Sitaldien echter zegt dat het vernieuwingsproject op het Imeao een uitbouwperiode heeft van tussen een en drie jaren en dus niet zonder meer mag worden gesteld dat het komende schooljaar alleen leerlingen van de mulo-school naar het Imeao mogen. “De studie is nog niet af, we weten niet of we die norm binnen twee of drie jaren zullen moeten invoeren. Belangrijk is dat elke lbgo-leerling zich mag inschrijven het komende schooljaar en dat hun de toegang niet mag worden geweigerd.”
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!