Eis banenbehoud vakbond RBC nog overeind

De eis van de RBC/RBTT Werknemersorganisatie voor baangarantie staat nog recht  overeind. Dit blijkt uit een schrijven dat de bond aan T. Wijdenbosch , de human resource manager bij RBC, heeft doen toekomen. De bankdirectie had twee weken terug aangegeven dat er sprake zou zijn van afvloeiing van personeel, vanwege reorganisatie van het bedrijf. De bond verwerpt het afvloeiingsplan.  Ook verwerpt de vakorganisatie het voorstel voor looncorrectie die de bankleiding deed bij de recente cao-onderhandelingen. De bond eist een correctie die hoger ligt dan het inflatiecijfer van 15.3 %. De brandbrief naar de HRM-manager moet gezien worden als een wake-up call naar de bankdirectie. ‘De vakbond zal onder geen beding toestaan dat personeel zonder meer ontslagen wordt.’
De matige  looncorrectie die is aangeboden ervaart de bond als een belediging. De baangarantie zal volgens de bond bekrachtigd moeten worden middels een overeenkomst met de directie. Voorts eist de vakorganisatie dat er een sociaal plan wordt opgesteld, waarin de rechten van de medewerkers met betrekking tot de selectie en plaatsing in de nieuwe functies zijn geregeld. Dat plan moet met de vakbond zijn overeengekomen. Alle medewerkers dienen ook inzicht te krijgen in hun persoonlijk dossier, zoals dat wordt samengesteld bij de selectie van medewerkers.  De directie heeft tot deze week de tijd te reageren op het schrijven van de bond.

error: Kopiëren mag niet!