Duivelse verzen

Een wereldvermaarde schrijver die de Islam beleed, werd verguisd door geloofsgenoten toen hij het heilig boek in verband bracht met verzen ingefluisterd door de duivel. In aanloop naar de verkiezingen in Nederland worden verzen, weliswaar politieke, uitgesproken die heilzaam zouden kunnen zijn, maar ook destructief. Een politieke partij waarvan vooral de leider geobsedeerd is door de Islam, de PVV van Geert Wilders, heeft net zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd. Ongeacht de inhoud van het programma zouden Surinaamse politieke partijen van dit goed gebruik moeten leren. Wat hebben wij aan de inhoud van het programma van een Nederlandse partij als de PVV in Suriname? Wat exact de invloed in materiële zin moet zijn, met het oog op de tot een nulpunt bevroren internationale betrekkingen met Nederland, kan zeer miniem blijken. Een andere zaak is het wanneer het gaat om de overmakingen. Een deel van vele Surinaamse families zit al decennialang in Nederland. Een deel van deze, soms geboren Nederlanders, is geregistreerd als Moslim, waarvan een significante groep praktiserend en officieel geregistreerd bij een moskee/gemeente. Hoe het hun zal vergaan, is toch wel bepalend voor het welzijnsgevoel van Surinamers die dierbaren hebben in dit Europees land. De PVV is een partij die geknipt is om munt te slaan uit een situatie, waarbij men zoekt naar een oorzaak van minder florissante ontwikkelingen en verwachtingen in de economie. In deze situaties zoekt men ook naar zondebokken. En die zondebok was voor PVV eerst de Islam, maar in het nieuwe verkiezingsprogramma ‘Hun Brussel, ons Holland’ doet een nieuwe zondebok zijn intrede: Brussel oftewel de Europese Unie. Over de moslims en het geloof van de moslims heeft de PVV een aantal niet verrassende, maar toch vergaande uitspraken. ‘De Islam hoort niet bij Nederland’, zegt de PVV in haar verkiezingsprogramma. ‘Die zal een eeuwige bron van onrust vormen.’ PVV refereert aan een zekere Abraham Kuyper die het al honderd jaar geleden zou hebben geweten. Die zei “De moeslims mogen wel andere volken overheersen, zelfs is dit hun privilege en roeping, maar zelve mogen ze niet aan vreemd gezag onderworpen zijn”. ‘De Islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje’, schrijft PVV. Deze partij heeft een roeping met betrekking tot deze conclusies. ‘Onze vrijheden en onze geschiedenis verplichten ons die ideologie te bestrijden, zoals we dat met alle totalitaire ideologieën moeten doen.’ En dan maakt de PVV snel een link naar de vreemdelingen in het land. ‘De massa-immigratie is intens schadelijk voor Nederland. Buiten de problemen met de Islam die we nu geïmporteerd hebben, zien we een oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, antisemitisme, homohaat, vrouwendiscriminatie, criminaliteit, overlast, schooluitval en eerwraak.’ Wat de bijdrage van de bruine mensen in Nederland is, laat PVV onvermeld in haar programma. De partij weet echter wel te vertellen wat voor een last deze mensen wel zijn in Nederland. ‘Niet-westerse allochtonen kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar. Daarom moeten we stoppen met de immigratie van mensen uit Islamitische landen. Remigratie is een schone zaak. Dus gooien we criminelen met een niet-Nederlandse nationaliteit er meteen uit en nemen we afscheid van vreemdelingen die geen baan hebben: ‘werken of wegwezen’.’  Specifiek voor onze moslimbroeders in Nederland heeft PVV de volgende behandeling in petto. Er moet in Nederland geen enkele moskee meer bij. In de bebouwde kom moeten er geen moskeeën voorkomen. Waarschijnlijk moeten de bestaande gebedshuizen afgebroken worden in de bebouwde kom. De bedoeling is dat de moslims zich dus voortaan wenden tot de gebedshuizen van andere religieuze groepen. De PVV wil ook de invoering van een minarettenverbod in Nederland. De hoogste bouwsels in Nederlandse buurten moeten geen Islamitische gebouwen zijn. Ze moeten het lokale beeld van de buurten niet bepalen. Alle Islamitische scholen moeten dicht. Dit geldt ook voor moskeeën waar geweld wordt gepropageerd. Wat onder het propageren van geweld moet worden begrepen, is nog de vraag. Waarschijnlijk gaat het om alle moskeeën waar er uit de Koran wordt gelezen. De PVV wil de financiële stromen van geloofsgenoten naar Nederland blokkeren. Tegen blote lichaamsdelen heeft de PVV geen bezwaar als zodanig, wel tegen ‘hoofddoekjes in de zorg, het onderwijs, het gemeentehuis of waar dan ook bij de overheid; en ook niet bij gesubsidieerde organisaties’. ‘Geen enkele hoofddoek bij de Staten-Generaal als hart van onze democratie; niet bij het kabinet en hun ambtenaren, niet bij Kamerleden, niet bij medewerkers en niet bij bezoekers, bij niemand’, wil PVV. De Koran moet verboden worden.
Met betrekking tot uitkeringen wil de PVV dat ook gekeken wordt naar de spreekvaardigheid. ‘Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt’, is het devies. En ten slotte er moet een wettelijk verbod worden ingevoerd op ‘ritueel slachten’. Met betrekking tot ‘Brussel’ wenst de PVV dat Nederland uit de Europese Unie stapt. Hij noemt zijn programma een ‘onafhankelijkheidsverklaring’. Analytici zeggen dat met de bestaande recessie, die overigens minder huis heeft gehouden in Nederland, de toekomst van Europa en de door haar opgedrongen bezuinigingen etc.. het grootste thema in het programma van de PVV zijn. Wilders gaat zelfs zover om de euro weer in te ruilen voor de gulden. De PVV wil voorts bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. PVV’ers hebben de partij al verlaten mede, omdat de helft van het verkiezingsprogramma niet uitvoerbaar is. Een daarvan is het invoeren van een belasting voor vrouwen die hun hoofd met een Islamitisch hoofddoek willen bedekken. Een andere kritiek is dat de PVV c.q. Geert Wilders, dreigt de oorspronkelijke identiteit te verliezen; er wordt alleen gekeken naar peilingen. De voortzetting van een haatcampagne en een campagne van afwijzen en breken met Europa is het begin van het einde van de PVV wordt door analytici beweerd. Bezuinigingen en afkopen van landen in problemen heeft een effect op de landen die het nog goed doen. Hoe het Nederlandse electoraat zich zal opstellen na het bekend worden van ‘Hun Brussel, ons Holland’ moet uit komende peilingen blijken. Feit is dat bij een peiling eind mei de PVV meer draagkracht had dan de VVD. Daarna was de VVD weer gestegen ten opzichte van de PVV. Het zal blijven bewegen, waarschijnlijk tot de verkiezing in september 2012. In hoeverre de duivelse verzen een uitwerking gaan kunnen hebben in Nederland zal pas  blijken na de verkiezing.

error: Kopiëren mag niet!