Binnenland herwinnen

Het is schokkend om te vernemen dat buitenlanders zich zodanig vastklampen aan delen van Suriname alsof het hun eigendom is en zij er niet voor schromen om gewapenderhand zelfs militairen aan te vallen. Enige dagen terug zijn twee Franse militairen omgekomen, weliswaar op Frans grondgebied niet ver van Suriname. Goudzoekers hebben geschoten op een helikopter van de Fransen die bezig was met het opsporen van illegale goudwinningsactiviteiten. De aanvallers zouden enige dagen voor dit incident al andere personen hebben doodgeschoten. In het verleden is in Suriname ook op politieboten geschoten toen de politie probeerde in een dorp aan de rivier op te treden. Het zou de politie toen niet zijn gelukt om aan wal te gaan en arrestaties te plegen. Nu zou het gaan om Dorlin, een gehucht niet ver van de meer bij ons bekende Maripasoela. Het is in een Staat onvoorstelbaar en onmogelijk dat een deel van het territorium bezet wordt door illegale buitenlanders. Na het televisieprogramma is er niet veel ondernomen specifiek naar dit Braziliaans dorp in Suriname toe. Enige tijd daarna is wel de operatie Clean Sweep in werking gesteld. In hoeverre daarbij illegale dorpen, die men getracht heeft tot Braziliaans grondgebied te maken, zijn getroffen, is niet bekend. Wel is het zo dat vanuit binnenlandse lobby’s zwaar kritiek is geuit op deze operatie die in uitvoering was onder de Juspol-minister van het vorige kabinet. De operatie is op een bepaalde manier besproken en becommentarieerd zelfs tijdens de verkiezingen door partijexponenten, die veel rekenen op het electoraat uit dit deel van Suriname. Deze operaties zijn op gegeven moment gestopt door de regering. In zekere zin kan dus wel gezegd worden dat een deel van de bewoners van het gebied die deze acties hadden moeten aanmoedigen en begeleiden, het juist de grond hebben helpen inboren. Daarbij hebben ze dus eraan bijgedragen dat de chaos in het binnenland blijft voortbestaan. De Franse gendarmerie wordt wereldwijd serieus genomen. Deze Braziliaanse garimpeiros die nu over lijken zijn gegaan, mogen hun borst  wel natmaken. Voor ons als buurland is het belang om van deze gelegenheid gebruik te maken om het binnenland eens een keer wel van de illegaliteit te zuiveren. Het zou dan een prioriteit moeten zijn om alle illegale dorpen die omgetoverd zijn tot een stuk buitenlands gebied, uit te schakelen. Deze toestand moet niet getolereerd worden. De Surinaamse regering moet in samenwerking met de Braziliaanse regering versneld overgaan tot een betere, als het kan gezamenlijke, bewaking van de landsgrenzen. Er zijn technologische middelen en programma’s ter beschikking van de Brazilianen die in het kader van de defensiesamenwerking tussen de twee landen nu wel moet worden ingezet. We hebben een uitgebreid territorium en weinig manschappen om het gehele Surinaams gebied te bestrijken. Onze situatie brengt met zich mee dat het onvermijdelijk is dat er relatief meer geld zal moeten worden gestoken in de defensie. De situatie van een kleine bevolking en een uitgestrekt staatsgebied brengt dat logisch met zich mee. Ook met de Fransen moeten de samenwerkingsverbanden aangewend worden om de grenscontrole te intensiveren. Recente gezamenlijke activiteiten aan de grensrivier duidden erop dat de beide regeringen goed bezig waren om de grenscontrole op te schroeven. Ook met de Brazilianen is de samenwerking in een gevorderd stadium, waardoor er ruimte is voor gezamenlijke acties tegen de illegaliteit. Met de Braziliaanse regering moet op diplomatiek niveau gecommuniceerd worden om door te geven dat de acties tegen de illegaliteit in het eigen land, met zich mee zal brengen dat een deel van zijn burgerij zwaar aangepakt zal worden. Dat komt dan niet vanwege hun nationaliteit, maar puur vanwege de overlast en de criminaliteit die hier door deze illegalen in stand wordt gehouden. Recent is door de leider van de goudordeningscommissie bijvoorbeeld beaamd dat hij op de hoogte is van de ravage die door Brazilianen wordt aangericht in het Nieuw Koffiekamp-gebied. De goudordeningscommissie zal als commissie niet in de uitvoering kunnen gaan zitten. Ons leger heeft lange tijd niets als zodanig gehad om zich intensief mee bezig te houden. Nu is het duidelijk geworden dat het leger wel werk heeft, maar dat er jarenlang niets is gedaan. Dit punt moet regelmatig gemaakt worden. Er is een serieus probleem in Suriname als het gaat om de bewaking van de soevereiniteit. Buitenlandse factoren hebben delen van ons binnenland bezet om illegale en criminele activiteiten te ontplooien. Ze lopen Suriname in en uit alsof het hun achtertuin is. Het leger heeft troepen naar het gebied gedirigeerd. Maar het moet niet blijven bij brandjes blussen, nu dus aan de grens. De militairen moeten hun constitutionele taken oppakken en het binnenland vrijmaken van die buitenlandse bezetting.

error: Kopiëren mag niet!