Onderwijsveld maakt kennis met nieuwe leermiddelen

Met de organisatie van de Leermiddelenbeurs hebben het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) en de presidentiële Taskforce Onderwijs een aanzet gegeven om te komen tot kwaliteitsverbetering in het huidige onderwijs. Het begon met de aankondiging van de verlaagde klassendeler, die per 1 oktober 2012/2013 van kracht moet zijn. De taskforce maakte kort daarop een aantal innovatieplannen in het onderwijs bekend, waaronder de vervanging van oude leerboeken en -methoden. Gisteren ging in dit kader in hotel Krasnapolsky de Leermiddelenbeurs van start. De beurs staat open voor alle belanghebbenden in het onderwijsveld. Het is de bedoeling dat leerkrachten deze gelegenheid gebruiken om kennis te maken met de nieuwe vakliteratuur. De leermiddelen komen voor het grootste deel uit Nederland, maar zullen, als de selectie eenmaal gemaakt is, door het onderwijsveld worden aangepast aan de Surinaamse situatie.

error: Kopiëren mag niet!