Bond penitentiaire ambtenaren belegt morgen alv

Het ministerie van Justitie en Politie en de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) zijn op 19 juni 2012 overeengekomen dat de herstructurering binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren wordt voortgezet. Er is nu ruim een week verstreken, maar de acties om hiertoe te geraken blijven uit. De kille relatie tussen de justitieminister en de bond is onveranderd gebleven. Gustaaf Gallant, voorzitter van de BPAS, zegt dat zij nog steeds niet zijn uitgenodigd. De BPAS zal morgen een alv beleggen om zaken te bespreken en na te gaan wat er verder moet gebeuren.
Het ministerie van Justitie en Politie heeft tijdens het kort geding van afgelopen week aangegeven mee te gaan met de bond om iemand uit zijn gelederen als hoofdintermediair te benoemen. Deze is het waarnemend diensthoofd dat zal worden benoemd. Dit is in afwachting van de formele benoeming van het diensthoofd bij het korps, hetgeen onderdeel is van de herstructurering. De bond had eerder Regillio Blijd, directeur van de strafinrichting Santo Boma, voorgedragen als korpshoofd. Het ministerie is er ook mee eens dat een vertegenwoordiger van de bond, in de persoon van Charles Tilburg, zitting neemt in de commissie die gaat over de herstructurering.
Gallant zegt dat ongeacht wat gebeurt, de penitentiaire ambtenaren niet zullen afwijken van hun beslissing. De bondsvoorzitter meent dat de toezegging alleen maar een bevestiging is geweest van de toezegging die al op 2 september 2011 was gedaan. Het niet nakomen van de overeengekomen zaken geeft volgens Gallant alleen maar aan dat de bond niet nu, maar allang te maken heeft met een ‘onbetrouwbare werkgever’.

error: Kopiëren mag niet!