De wijze lessen van meneer L. Sitalsing

Ik schrijf dit stuk voor de jeugd van Suriname!
Meneer Sitalsing was in de jaren ‘50 van de vorige eeuw Hoofd van het Lands Opvoedingsgesticht voor Jongens, welke stond aan de Eerste Rijweg. Ik had het grote geluk als jongeman deze persoon te leren kennen. Pas van school, werd ik bij hem “kantoorbediende”, zoals het toen heette. Sitalsing vertelde mij dat hij was opgeleid door Duitsers van de “Gele Kost”, een organisatie die zelfs tegen de wil van de Nederlanders toen, de jonge Surinamers onderwijs gaf en hij één van de gelukkigen was die daarvan gebruik heeft gemaakt. Hij nam het heel ernstig!
Het is deze meneer Sitalsing die mij toen heeft  bijgebracht  dat het niet alleen een eer is je  land te dienen, het is ook een zware plicht die verantwoordelijkheid goed te dragen. Dit is mij tot de dag van vandaag bijgebleven. Zijn verhaal is mij goed bijgebleven. ‘Jongen’, zei hij, ‘wanneer je staatsdienaar bent, dan vertegenwoordig je de Staat. De Staat is eerlijk tegenover haar burgers en dat moet jij ook zijn. De Staat is neutraal tegenover haar burgers en dat moet altijd ook zo zijn! De Staat respecteert haar burgers en dat moet jij ook zijn!’ Staatsdienaren, zoals hij iedereen noemde, die in dienst waren,  vertegenwoordigen de Staat en zijn verplicht fatsoenlijk te zijn tegenover iedereen. Doe je dat niet, dan blameer jij jouw eigen Staat en dat is niet fatsoenlijk! Met een mooi woord spreekt men dan van: “manque d´egards”, gebrek aan fatsoen, zei hij en dat is mij bij gebleven.
Ik heb meneer Sitalsing begrepen; hij bedoelde te zeggen: respecteer alles en iedereen, zoals je zelf gerespecteerd wil worden. Dank u wel meneer Sitalsing voor uw begeleiding.
Wat betekent dit in de praktijk? Een voorbeeld. Stel, ik schrijf de president een beleefde brief met een vraag. Dat wil zeggen, als burger zou ik graag de mening van de president willen weten over iets dat voor mij heel belangrijk is. Als hoogste vertegenwoordiger van de Staat zou de president mij moeten antwoorden, immers de Staat respecteert haar burgers! Nu is het natuurlijk niet te verwachten dat de president iedere brief die aan hem gericht is, kan beantwoorden, maar dat ontheft ook hem niet, als  allerhoogste Staatsdienaar, de Staat goed te vertegenwoordigen. Daarom heeft hij een staf en  iemand van zijn staf of personeel is zeker daarmee belast, om in naam van de Staat, de burger te beantwoorden. U kunt zich voorstellen dat men zich beledigd voelt, wanneer men geen antwoord krijgt op een vraag die persoonlijk heel belangrijk is en het is de taak van iedere landsdienaar dit respect door te geven en iedere brief te beantwoorden, ook bij delegatie. Doet men dit niet, dan is er sprake van manque d´egards, anders gezegd, men is dan niet fatsoenlijk bezig.
Het voorbeeld geldt natuurlijk voor alle landsdienaren, van president tot kantoorbediende! Ik lees de kranten en luister naar de radio en hoor heel veel wijze raad voor de jeugd en de gewone burger.
Wat mij opvalt is dat de leuke en mooie woorden maar woorden zijn. In Suriname moet men geen voorbeeld geven, men moet het voorbeeld zijn!!! De jeugd luistert, maar kijkt ook of de woorden  die wij hen zeggen, ook door ons zo worden omgezet of nageleefd! De Romeinen zeiden reeds eeuwen geleden “facta, non verba”, met andere woorden “doen en niet praten”. En ik zeg het als volgt: Wanneer er onderscheid bestaat tussen wat je zegt en wat je doet, is dat wat je doet de waarheid!
Kondreman, zeg niet dat je een voorbeeld bent, maar wees bovenal een voorbeeld!
Wat mij hoop gaf, was het gedrag van het jeugdparlement. Mijn complimenten! Deze jongeren zijn stabiel gebleven en hebben zich niet laten meesleuren in een emotionele discussie die het land niets brengt. Zij zijn heroïsch gebleven, hun eigen weg volgend, met hun eigen agenda!  Voorzitter van het Jeugdparlement: bravo en respect! Van zulke mensen zullen wij het moeten hebben; het worden goede staatsdienaren!
Wanneer wij het voorbeeld van het Jeugdparlement zouden overdragen op de rest van het volk, dan zal  de toekomst van ons land, ook overeenkomstig de geest van de fijne mens Sitalsing gelukkig zijn.
Sranan, op deze manier komen wij er wel. Jeugdparlement, blijf stabiel, met jullie heeft ons land zeker een goede toekomst!
Dr. Mike Toppin
Duitsland

error: Kopiëren mag niet!