Landbouwers moeten samenwerken voor betere export

Om succesvol op de Nederlandse markt te kunnen opereren, moeten landbouwers samenwerken zodat aan grootschalig groenteproductie kan worden gedaan. Dit staat als aanbeveling in het ‘Finaal rapport marktstudie Surinaamse / tropische groente en fruit op de Nederlandse markt’. Samenwerking zou kunnen plaatsvinden middels een telersvereniging. Supermarkten in Nederland vragen relatief grote volumes en omdat de huidige Surinaamse productie kleinschalig is, kan Suriname niet optimaal voldoen aan de vraag. Voor de landbouwers betekent dit  afstemming van product, ras en planning, waardoor kan worden ingespeeld op de vraag naar een continue stroom van groente en fruit. De druk om samen te gaan werken komt uit de markt, waarbij LVV de landbouwers zou kunnen ondersteunen bij het opzetten van een telersvereniging. De landbouwers zullen invulling moeten geven aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse supermarkten. Het is belangrijk dat kwaliteit en specificaties op papier staan en dat deze bekend zijn bij alle schakels in de keten. De Nederlandse organisatie KCB en het Bureau van Standaardisatie in Suriname kunnen een rol spelen om de eisen met betrekking tot kwaliteit, sortering en labeling nageleefd te krijgen. Ook is het opzetten van een aanbodinformatiesysteem noodzakelijk, zodat zowel importeurs als exporteurs beschikking hebben over aanbodsinformatie: welke producten, in welke kwantiteit en kwaliteit de komende periode kunnen worden verwacht. De landbouwer en de exporteur zullen invulling moeten geven aan de productspecificaties van de supermarktorganisatie.
Het is belangrijk dat de specificaties op papier staan en dat deze bekend zijn bij alle schakels in de keten. Het is de rol van de Nederlandse afzetorganisatie en exporteur en de Surinaamse exporteur om dit helder te krijgen. Om succesvol te exporteren is het belangrijk om een goede reputatie op te bouwen. Er zal hard gewerkt moeten worden aan de reputatie van Surinaamse ondernemers en hun producten. Het ontwikkelen van een “Suriname merk” dat staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en smaak zou een optie kunnen zijn om zich te onderscheiden ten opzichte van de internationale concurrentie.
Seshma Bissesar
 

error: Kopiëren mag niet!