Tjin Liep Shie neemt formatieplan KPS in ontvangst

Waarnemend korpschef Humphrey Tjin Liep Shie heeft op 18 juni op zijn kantoor het document “Formatieplan KPS” in ontvangst mogen nemen uit handen van drs. E.R. Banel van Eriban Consultancy. In de maand december van het afgelopen jaar installeerde commissaris Tjin Liep Shie een werkgroep om samen met de consultant ondermeer te onderzoeken en vast te leggen hoeveel executieven momenteel werken bij de politie en binnen welke organisatieonderdeel. Ook moest nagegaan worden hoeveel burgerpersoneel op dit moment werkzaam is bij de politie en binnen welk onderdeel van de organisatie men werkzaam is. Tevens moest onderzocht worden wat de gewenste formatie is van elk dienstonderdeel.
De feiten en bevindingen in het rapport zullen een bijdrage leveren aan de reorganisatie van de politieorganisatie. In de Werkgroep Formatieplan KPS hadden zitting de inspecteurs van politie 3e klasse S. Klaver, W. Randjitsing, mr. M. Kolf en mr. R. Prade en de stafambtenaren drs. S.Bridjlal en mevr. M. Pierau MSc. De werkgroep is op 18 juni door de waarnemend korpschef ontbonden. Voordat hij de werkgroep ontbond, bedankte hij haar voor de inzet en de voortvarende wijze waarop zij zich van haar taak had gekweten.

error: Kopiëren mag niet!