Surichange Bank overstijgt financiële crisis met 78% winst

De financiële wereldcrisis heeft de Surichange Bank NV er niet van weerhouden grote successen te boeken in het afgelopen boekjaar. Met een brutowinst van SRD 5,6 miljoen over het jaar 2011 heeft de Surichange Bank een goed jaar achter de rug. Het balans totaal is ten opzichte van 2010 met 62% (SRD 92 miljoen)  toegenomen. Voor het boekjaar 2011 was het balanstotaal SRD 239 miljoen.
Vergeleken met het verslagjaar 2010 is er sprake van een groei van 78% voor aftrek van de belastingen. De nettowinst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. “De eurocrisis heeft de activiteiten van de bank niet noemenswaardig beïnvloed”, zegt directeur Stanley Mathura.
Valuta-overmakingen, de zogenaamde remittance, van familieleden in Nederland naar Suriname vertoont een ‘kleine’ daling ten opzichte van het jaar daarvoor. “Het aantal transacties bij geldovermakingen is niet gedaald”, zegt de SCB-directeur. “Wat er is gebeurd, is dat de mensen in plaats van bijvoorbeeld 100 euro maandelijks nu 50 sturen.” Hij wijst erop dat de mensen zich nog gebonden voelen met thuis (Suriname) “en die band is er nog.”
Sinds haar oprichting in september 2005 kent de bank een voorspoedige groei, die steeds hoger ligt dan 40%. In 2009 was er nog sprake van een balans totaal van SRD 104 miljoen. In 2010 was dat bedrag toegenomen naar SRD 147 miljoen om in 2011 te eindigen met een totaal van SRD 239 miljoen. De bank heeft al op deze groei ingespeeld met een flinke investering in gebouw en inrichting. De klant verdient een betere ambiance. De ‘Gallery Banking’ biedt de klant alle rust bij het zakendoen.
De overige krediet-activiteiten, waaronder investeringskrediet en autofinanciering, zijn toegenomen. Volgens Mathura is het van groot belang voor de bank dat risicofactoren goed in kaart worden gebracht en deze goed worden gemanaged. De structuren en processen van onder andere krediet-, markt-, liquiditeits-, operationeel- en juridische risico’s houdt de SCB dan ook goed in de gaten.
Voor de bankenwereld blijft de Europese financiële stabiliteit, en zeker die van Nederland, zorgwekkend. De financiële sector kijkt aan tegen de Europese schuldencrisis en het tegenvallend economisch herstel in ontwikkelde landen. Dalende aandeelkoersen en oplopende risicopremies brokkelen het vertrouwen van beleggers af. In haar jaarverslag wijst de SCB erop dat consumenten de ontwikkelingen niet vertrouwen, wat de kans op een dubbel dip-scenario of langdurige periode van lage groei vergroot.

error: Kopiëren mag niet!