Lijsten Deekman en Graves in de BBGO-verkiezingsstrijd

Het bestuur Armand Deekman stelt zich volgende week donderdag herkiesbaar bij de verkiezing van een nieuw BBGO-bestuur. Gisteren was de laatste dag om  kandidatenlijsten in te dienen. Deekman zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat twee kandidatenlijsten meedoen: de lijst Deekman met het voltallig bestuur en de lijst Edwin Graves.  Van Graves is nog bekend dat hij  het roer vorig jaar overdroeg aan Deekman, die een interim bestuur vormde met andere BBGO’ers. De BBGO telt ruim 2000 stemgerechtigde leden. ‘Wij hebben echter de ervaring dat niet alle leden komen. Een aantal van hen zit ook in de districten. Op de verkiezingsdag worden ruim 250 leden verwacht. Het bestuur Deekman zou graag zaken die in de pijplijn zijn, willen afronden.
Het is dit bestuur gelukt de kwestie van de 10% verhoging op het pensioen uitgevoerd te krijgen voor de groepen die daarvoor in aanmerking kwamen. Deekman zegt dat ook het project welvaartsvaste pensioenen haast is afgerond.   Reeds is van  65% van het gepensioneerdenbestand alle gegevens beschikbaar om de inpassing in Fiso uit te voeren. Deekman verneemt van het Pensioenfonds dat de relevante informatie van het resterende 35% eind deze maand reeds beschikbaar moet zijn om hun transformatie te laten plaatsvinden. Een andere zaak die moet worden afgerond, is de opzet van een vakantieoord voor de BBGO’ers. Dit project is al in vergevorderd stadium, zegt Deekman. Hij wil hierover niet veel kwijt, omdat het nog eerst moet worden besproken met de leden. Er is al een locatie in het district Para voor dit plan geïdentificeerd.

error: Kopiëren mag niet!