SAO knipcursus:

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, de SAO, heeft  onder leiding van de heer Sewnandan en de heer Algoe op het commissariaat van Wanica een  presentatie gehouden over de trainingen die de SAO verzorgt. De presentatie was veelal bestemd voor de dr-leden. Mw. Sitaram, dr-lid van Wanica tevens onderhoofd op de OS Tout Lui Faut, heeft in samenwerking met het schoolhoofd, mw. Mataw, de heer Algoe gevraagd om een cursus computertraining en een knipcursus op de OS Tout Lui Faut te verzorgen. Er is inmiddels  een computertraining met 6 cursisten succesvol afgerond. Op vrijdag 8 juni 2012 is de eerste knipcursus met de diploma-uitreiking afgerond. De SAO zal naarmate de tijd vordert en de behoefte daartoe kenbaar wordt gemaakt, nog meer  trainingen verzorgen.  Binnenkort zal de SAO ook op Saramaccapolder trainingen verzorgen. Dit zal dan geschieden in het Maranastadion, waar de heer Khedoe de voorzitter van is.

error: Kopiëren mag niet!