Nieuw Front schrijft brief naar DNA-voorzitter over quorum (nieuw)

Geachte Voorzitter,
Het is voorgekomen dat U een vergadering van De Nationale Assemblee aanvangt zonder de voorgeschreven quorum vereiste in acht te nemen, zoals voor geschreven door zowel de Grondwet als door het Reglement van Orde. De Nieuw Front fractie heeft steeds tegen deze handelwijze Uwerzijds geprotesteerd.
Laatstelijk herhaalde dat zich op vrijdag 8 juni j.l. In dit kader  moeten  wij U ,wellicht ten overvloede, er op wijzen, dat onze Grondwet (art 83) en het Reglement van Orde  van De Nationale Assemblee (art29) stellen dat de DNA niet kan aanvangen met vergaderingen en het nemen van besluiten, indien niet “meer dan de helft der leden tegenwoordig is”.
De Grondwetgever geeft met het woord tegenwoordig aan, de lijfelijke aanwezigheid van leden in de vergaderzaal. Met art 83 kan nooit bedoeld zijn, dat indien de leden van DNA  zich niet in de vergaderzaal bevinden, dat zij dan worden geacht in de zaal tegenwoordig te zijn. Ze zijn dan afwezig,weshalve er niet wordt voldaan aan de vereiste voor het rechtsgeldig  aanvangen  van een DNA vergadering.
Uw opvatting, dat wanneer DNA leden na het tekenen van de presentie lijst zijn vertrokken van uit de  vergaderzaal, dat ze toch ter vergadering tegenwoordig zijn in de zaal, is niet correct en is flagrant in strijd met de Grondwet en het Reglement van Orde. Met deze visie  zou U dus een DNA vergadering kunnen aanvangen met 1 (een) DNA lid aanwezig in de vergaderzaal, hetgeen duidelijk aangeeft dat U, de democratie en de rechtstaat Suriname met opzet vertrapt.
Artikel 32 van ons Reglement van Orde bestrijdt uw theorie ook met de uitdrukkelijk regeling dat wanneer het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is in de vergaderzaal, dat dan de vergadering niet kan aanvangen, en dat dan de Voorzitter van DNA de bijeenkomst  opent en de namen van de leden die aanwezig en afwezig zijn laat oplezen. De vergadering wordt daarna door de voorzitter uitgesteld tot een ander tijdstip.
U kunt dus volgens het RvO geen vergadering beginnen als niet meer dan de helft van de leden aanwezig is in de vergaderzaal!
Lijfelijke aanwezigheid der leden in de vergaderzaal volgt ook uit het zelfde woord *tegenwoordig*in de artikelen 62, 70, 85 en 88 van het Reglement van Orde.
Gezien het bovenstaande protesteert de Nieuw Front fractie wederom ernstig tegen Uw werkwijze, waarbij door U de Grondwet en het Reglement van Orde bewust ter zijde worden geschoven en roept u op om in de toekomst zich hiervan te onthouden.
Hoogachtend,
w.g.
R. Randjietsingh, G. Castelen, R.Wijdenbosch, Ch. Santokhi, G. Kandhai, L.Soerdjan, A.Tjin-A-Tsoi, W.Jessurun, M.Jogi, M.Rathipal, S.Girjasing

error: Kopiëren mag niet!