Facelift RGD-ambulancediensten

 “Met het inzetten van deze nieuwe ambulances is er meteen een halt gebracht aan de ‘vergrijzing’ van onze ambulancediensten. Voor de gemeenschap is dit een goede uitkomst en voor ons van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) weder neerzetten van een goed resultaat. Hiermee zijn onze ambulancediensten in één klap op verantwoorde wijze beter beschikbaar en bereikbaar gemaakt en hebben wij weer eens een mijlpaal bereikt”. Zo typeerde de directeur het moment waarop zij de sleutels van twee ambulances overhandigde aan het polihoofd van polikliniek Meerzorg, drs. Monique Koendjbiharie, en de verpleegkundige van het Gezondheidscentrum Wageningen, mw. Afanaisa Doorson. Volgens haar geeft het feit dat de 11 ambulances uit eigen middelen zijn aangeschaft een extra glans en een diepere betekenis aan dit voor de RGD en de samenleving belangrijk moment.
 Kwaliteit, betrouwbaarheid en een klantgerichte aanpak zullen de kernwaarden zijn, waarop vanaf dit moment binnen de RGD de nadruk zal worden gelegd. Deze kernwaarden zullen dan ook het kompas vormen waarop de RGD-ambulancediensten zich zullen voortbewegen. Dit brengt met zich mee dat intern de RGD er zorg voor heeft gedragen dat organisatorisch, zowel medisch- als vervoerstechnisch zaken goed in place zijn. Verder kan gerust worden gesteld dat de RGD met succes een inhaalslag heeft uitgevoerd. In die zin dat de ambulances zijn uitgerust met equipement en apparatuur welke voldoet aan de eisen die vandaag de dag worden gesteld aan de moderne uitrusting van een ambulance. In dit kader zijn er trainingen georganiseerd voor het personeel dat direct betrokken zal zijn bij het gebeuren rond de ambulance.
 De ambulancediensten van de RGD concentreren zich rond de districten Marowijne, Commewijne, Saramacca, Coronie, Nickerie en Para. Het streven is erop gericht om de ambulancediensten verder uit te breiden. Dit door het plaatsen van ambulances in gebieden binnen het RGD-verzorgingsgebied dat eerder niet over een ambulance beschikte. In dit kader kunnen genoemd worden de gebieden Geyersvlijt en La Vigilantia. Deze uitbreiding zal zich voortzetten als tegen het eind van het jaar nog een zevental ambulances wordt aangekocht. Het gezondheidscentrum Lelydorp zal dan uit dit aantal na lange tijd weer over een eigen ambulance beschikken. Opgemerkt dient te worden dat deze uitbreiding goed is doorgedacht. Gelet is onder meer op de strategische ligging van genoemde faciliteiten en de behoefte waarin zij op dit gebied zullen voorzien.
Van deze 11 ambulances zijn er reeds twee geplaatst op de RGD-poliklinieken te Groningen, Wonoredjo en Moengo. De overige ambulances zullen geplaatst worden op de RGD-poliklinieken en gezondheidscentra te Albina, Geyersvlijt, La Vigilantia, Onverwacht, Zanderij, Coronie en Corantijnpolder.

error: Kopiëren mag niet!