VWO-eindexamens starten 14 juni

 Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling start op 14 juni aanstaande met de VWO-eindexamens. Dit deelde voorzitter Balram Soemeer van het VOS Directeurenberaad Dagblad Suriname desgevraagd mee.  De examens worden afgesloten op 27 juni. Op de eerste dag wordt er geëxamineerd in de vakken Nederlands samenvatting en  Economie 1.
Soemeer, die zelf directeur is van het Miranda Lyceum, zegt dat er extra lessen verzorgd zijn om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden. De extra uren werden ingebouwd in de zaterdagse roosters. Extra aandacht is vooral gegeven aan de vakken Economie 1 en 2, Nederlands samenvatting en de exacte vakken Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde. De traditie leert dat in deze vakken in het VWO de scores matig zijn. Op het Miranda Lyceum nemen dit jaar 282 kandidaten deel aan het eindexamen.
De uitslag van de VWO-eindexamens is op 5 juli. Soemeer verwacht dat het eindresultaat niet veel zal verschillen van het vorig jaar. De resultaten van de Schoolonderzoeken dit jaar gaven hetzelfde beeld als die van het vorig jaar. Uitgaande daarvan verwacht Soemeer dat de uitslag na herkansing zal liggen op circa 78% geslaagden.
 

error: Kopiëren mag niet!