Minister Belfort rancuneus naar bond pa’s

Minister Edward Belfort heeft de bestuursleden van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS) opgedragen de kantoorruimte, waarin de bond jarenlang haar vakbondsactiviteiten uitvoert, te verlaten en de sleutels in te leveren. Ook de sleutels van het rollend materieel, die de bond van het ministerie al jaren ter beschikking had, moest teruggeven worden op last van Belfort. Dit deelt bondsvoorzitter Gustaaf Gallant Dagblad Suriname desgevraagd mee. De bond had twee voertuigen ter beschikking gehad van de dienst. De spanningen tussen de bond en ex-minister Chandrikapersad  Santokhi hadden ertoe  geleid dat deze ex-bewindsman een van deze wagens al had gevorderd. Het ergste is dat de bestuursleden die allen pa’s zijn, geen vrijstelling meer krijgen om vakbondsactiviteiten te ontplooien.  Deze jongste maatregelen van minister Belfort maakt de vakbond totaal vleugellam.
De BPAS is aangesloten bij de vakcentrale de Moederbond. Het ligt in de bedoeling dat Moederbondsvoorzitter Errol Snijders een interveniërende rol gaat spelen in de hoog opgelopen spanningen tussen Belfort en de BPAS. De bond meent dat Belfort van zijn rol als minister gebruikmaakt om haar kapot te maken. Belfort lag nog voor zijn ministerschap vaker in de clinch met de BPAS. Als toenmalig hoofd Delinquentenzaken sleepte hij de bond voor de rechter, vanwege een staking. De bond legde in september 2011 het werk neer, omdat het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) weigerde uitvoering te geven aan de overeenkomt voor herstructurering van het Korps PA’s en de invoering van een nieuw rangenstelsel. De rechter bevool Juspol bij schikking de herstructurering gefaseerd door te voeren. Juspol heeft echter nog geen begin gemaakt hiermee en vroeg steeds om uitstel, elke keer als de zaak weer voor ging. Op 19 juni aanstaande zal de kort gedingrechter uitspraak doen in deze slepende zaak.
De BPAS plaatst de rancuneuze houding van de bewindsman tegen de achtergrond van dit rechtsproces. De minister zal alles doen om de vakorganisatie klein te krijgen om de herstructurering en de invoering van het nieuwe rangenstelsel niet door te laten gaan, vindt de bond.  Gallant vraagt zich af hoe de overheid met deze handelingen van de Juspol-minister de arbeidsverhoudingen in Suriname deze week op de ILO-top in  Geneve wil gaan verdedigen. Vakbondstopper en voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO)  Andre Koornaar zegt dat het een werkgever, in deze de minister van Juspol , betaamt een goede verstandhouding te hebben met zijn werknemersorganisatie. Bovendien schrijven ILO-conventies voor dat shopstewards en bondbestuursleden de vrijheid moeten krijgen van hun werkgever om vakbondsactiviteiten te ontplooien. Evenwel is het geen verplichting ze te voorzien in fysieke faciliteiten om hun werk te doen. Door een goede verstandhouding tussen de overheid als werkgever en de vakbond hebben de  meeste overheidsbonden een locatie toegewezen gekregen van waaruit ze hun vakbondsactiviteiten ontplooien. Het niet willen ontvangen van de bond is dom, zegt Koornaar.  “Een goede understanding  levert namelijk altijd voordelen op voor beide partijen.”
Koornaar zegt dat over het algemeen de overheid een goede relatie heeft met de vakbonden. De handelingen van minister Belfort hebben niets te maken met dit algemeen beleid van de overheid, maar moeten getypeerd worden als soloacties van de Juspol-bewindsman.  Dagblad Suriname maakte gistermiddag contact met minister Belfort om van hem te vernemen wat er precies aan de hand is. De bewindsman gaf de journalist te kennen dat hij op dat moment in een vergadering zat en pas later ter beschikking zou zijn. Er werd ook ‘later’ gebeld met de minister, maar er werd helaas niet meer opgenomen.

error: Kopiëren mag niet!