De Verrekijker……… Wilfred H. Molly Overdaad schaadt!

Er is niets nieuws onder de zon. De pogingen die thans worden ondernomen om de Surinaamse geschiedenis te misvormen, zullen nooit succes hebben. Daarvoor is geschiedenis geschiedenis. Historie, zoals het geschied is, zoals het zich heeft voorgedaan. Niet dat wat men wil dat zich moest hebben voorgedaan. Wij doelen hiermee op de tirannieke wijze – toegepast door sub sub-alternen – waarop ons historisch Fort Zeelandia-complex onttrokken moet worden aan de educatieve functie die zij al enkele jaren vervult.
Uit de geschiedenis weten wij dat dit Fort ooit Willoughby heeft geheten en later omgedoopt werd tot Fort Zeelandia, welke naam zij tot heden draagt. Ook weten wij wat zich in de loop van haar bestaan aan ongerechtigheden hebben afgespeeld, waardoor namen als ‘devil’  en ‘Bastion Veere’ berucht werden.
Ooit was daar ook het Huis van Bewaring gehuisvest en daar werd ook de beruchte moord op zogenaamde NSB-ers gepleegd in onze vrij recente geschiedenis. Maar het meest beruchte, het meest weerzinwekkende in haar geschiedenis vond plaats in december 1982 met de moord op 15 weerloze burgers, nadat dezen gevangen waren genomen.  Als dat geen moord is, wat is het dan wanneer één van de slachtoffers zelf uit de Santo Boma gevangenis te Welgedacht A werd gehaald?
Kennelijk is het de bedoeling om de kogelinslagen van die moord die in de muren te zien zijn uit te wissen, onder het mom van een zogenaamde herbestemming van deze lugubere historische plek. En daarvoor moest het educatieve doel worden opgegeven om een zogenaamde ‘typisch Surinaamse’, d.w.z. een vervalst educatief centrum daarvoor in de plaats te stellen.
Wij zeiden het al. Er is niets nieuws onder de zon, want al vervalst men nu de geschiedenis, te zijner tijd wordt deze achterhaald en rechtgetrokken.
Vanaf ± 450 BC tot ± AD 1600 (dat is ± 2000 jaar) heeft het geduurd om de werkelijkheid te doen prevaleren boven een onwetendheid ook om maar macht te behouden. Wij hebben het hier over het ptolemeïsch wereldbeeld dat door Copernicus werd rechtgezet met zijn bevinding dat niet de aarde, maar de zon het centrum van het heelal is. Een opvatting die sindsdien opgeld doet en door latere ontdekkingen werd bevestigd. Die drastische ommekeer in zienswijze vond plaats in een tijd waar de telescoop pas was uitgevonden. De moderne technische snufjes op elk gebied waar wij thans over beschikken, bestonden toen niet. Hoeveel sneller zal dan de waarheid vandaag boven water kunnen/moeten komen?
De waarheid is nooit vernietigd kunnen worden en zal dat ook in de toekomst niet. Zelfs een onder druk staande Galilei, die de bevinding van Copernicus voor de Rooms Katholieke kerk moest herroepen, mompelde nog: “Et pur se muove”.
Dat men daaraan denke !
 

error: Kopiëren mag niet!