Meer richtlijnen tegen woningbranden en wegwaaiende daken

Het nieuws is de afgelopen dagen, naast de ACP-EU-vergadering, onder meer gedomineerd door woningbranden en wegwaaiende daken. Er zijn veel houten huizen in Suriname, soms noodgedwongen soms als een bewuste keuze. De brandbaarheid van deze huizen is hoog. Vooral ook op de zogenaamde achtererven worden veel houten huizen aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de meeste huizen in Suriname niet verzekerd tegen brand. Vanuit de private sector wordt door de verzekeringsbedrijven veel reclame gemaakt over brandverzekeringen. De brandverzekeringen zijn heel zichtbaar op tv bijvoorbeeld. Maar deze reclames kunnen voorbijgaan aan de burger als hij niet ingesteld is op het nut van brandverzekeringen. Dan let hij niet op reclames. Bij elke brand ontstaat een bepaald menselijk leed in gezinnen. Ook worden huishoudens economisch zwaar aangetast als have en goed verloren gaan. Op den duur kijkt men dan hoopvol naar de overheid. Hoe zullen de autoriteiten inkomen met een stuk hulp naar de huishoudens toe? Het vraagstuk van de huisbranden komt dus op den duur bij de overheid. Het is daarom zaak dat de overheid een beleid ontwikkelt om de burgerij bij te staan bij het zich beschermen tegen brand. Er zijn risico’s waarvoor de burgerij zich gedwongen moet indekken waaronder de verkeersverzekering (WAM). Het leed bij een brand van het huis is vele malen groter dan bij autoschade. De regering moet in eerste instantie via voorlichting alle huishoudens ertoe bewegen om een brandverzekering te sluiten. Het nut van een brandverzekering moet via overheidsvoorlichting gebracht worden naar de burgerij. Daarmee komt dan wellicht direct de vraag hoe de overheid het zal doen als huishoudens niet in staat zijn de vereiste premie te betalen. Naast de verzekering is ook van belang de preventie. Er zijn mogelijkheden om het risico van een huisbrand tot een minimum te beperken. Dit kan door risico’s te vermijden en uiteindelijk te werken met het systeem van het bekende brandalarm. Bij sommige risico’s staan we niet stil, omdat we iets al jaren zo doen en anderen het ook doen, precies op dezelfde manier. Maar dat overheidsvoorlichting kan helpen, blijkt uit de houding van de burgerij met betrekking tot de zogenaamde gasbommen. Door geduldige overheidsvoorlichting is een groot deel van de bevolking zich bewust van het gevaar van het zetten van een gasbom in de keuken in huis. Of het zetten van een steen op de koppelaar als die niet goed sluit. Zo zijn er andere factoren die brandrisico’s inhouden. Personen kunnen bij het bouwen van hun woning, hetgeen vaak in eigen beheer gebeurt, rekening houden met het materiaal dat gebruikt wordt en met de bouwstijl. Tot nu toe wordt alles overgelaten aan de bouwconsultants, die niet altijd worden geraadpleegd wanneer de huishoudens met een lager budget in eigen beheer en in fases hun huis opzetten.
Hetzelfde beeld kan geschetst worden met betrekking tot de daken die de laatste tijd vaker wegwaaien bij rukwinden. Ook hier missen wij voorlichting vanuit de overheid. De overheid moet ook hier inspringen als de burgerij in een te voorkomen nood terechtkomt. Op het stuk van de brand en het opzetten van goed bevestigde daken moet de overheid met geschreven voorlichting komen in de vorm van folders. Ook moet gekeken worden naar de bouwvergunningsvereiste. Een deel van het Surinaams territorium wordt niet gecoverd door het betreffende bouwbesluit dat een bouwvergunning voorschrijft. De regering moet overwegen of er geen maatregelen moeten worden getroffen om alle op te zetten bouwsels te onderwerpen aan zo een vergunningvereiste. Bovendien moet in het gebied waar vergunningen worden vereist, nagegaan worden in hoeverre ambtenaren plichtsgetrouw hun controlerende taak uitvoeren en niet dat zij aan de lopende band bij controle door de vingers kijken. Het regelen van bouwvergunningen moet ook bekeken worden. Specifiek met betrekking tot de dakbevestiging was een tijd geleden in de media aangekondigd dat er een aanbeveling op tafel lag, die breed uitgevoerd moest worden in Suriname wat betreft de bouw en bevestiging van daken, in ogenschouw nemend de toegenomen rukwinden en de klimaatsverandering. In een bouwbesluit zijn specifiek aangegeven de vereisten met betrekking tot lucht- en winddichtheid en waterdichtheid. Ook worden specifieke vereisten aangegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de helling van het dak. Aangezien veel in eigen beheer wordt gebouwd, moeten deze regels minimaal bekend zijn bij de burgerij. Het is ook zaak dat er een zekere regulering komt in de aannemerij, zonder dat het bouwen peperduur wordt.

error: Kopiëren mag niet!