Challenge Day 2012 op woensdag (nieuw)

Op 30 mei 2012 wordt over de gehele wereld de “Challenge Day” georganiseerd door diverse organisaties die zich bezighouden met Sports For All. Challenge Day is een dag waarop mensen in de verschillende landen gedurende minstens 15 minuten ongestoord en ononderbroken een bewegingsactiviteit ontplooien, hetzij individueel of in groepsverband, om zodoende de dagelijkse routine te doorbreken. Ambtenaren, scholieren, politie, militairen, padvinders, maar vooral vrouwen, ouderen en mensen met een handicap zullen bij deze activiteit betrokken worden. De meeropbrengst van deze activiteit is om mensen te stimuleren om meer te bewegen, om zodoende een gezonder volk te creëren. Ook de integratie van de diverse geledingen in de maatschappij zal door deze dag mede gestimuleerd  worden. Suriname zal dit jaar voor de tiende keer deelnemen aan deze activiteit, welke in de wereld voor de dertiende maal wordt georganiseerd. In Suriname gebeurt dat onder supervisie van het ministerie van Sport – en Jeugdzaken, onder directoraat Recreatie en Sport. Alle geledingen uit de gemeenschap worden opgeroepen voor deelname aan deze Challenge Day. Ook de districten zullen via onze sportcoördinatoren en de bestuursdiensten bij deze activiteit betrokken worden.
Twee bijzondere activiteiten zullen deze Challenge Day  accentueren, met name een aantal bewegingsactiviteiten met scholen in de directe omgeving van  NGVB om 09.00 uur ‘s morgens en in de middaguren ook activiteiten met senioren burgers in de Palmentuin om 16.30 uur. Het accent bij deze laatstgenoemde activiteit zal voornamelijk liggen op het vlak van het “gezond ouder worden”, waarbij niet alleen de gelegenheid tot bewegen er zal zijn, maar zal men ook nuttige informatie over het voorkomen van hart – en vaatziekten kunnen krijgen en zullen de testen niet uitblijven.

error: Kopiëren mag niet!