Twee jaar Bouterse/Ameerali Wat is van de beloften terechtgekomen?

Morgen is het precies 2 jaar na de verkiezingen van 25 mei 2010. Al tijdens de verkiezingen werden door vooral de Megacombinatie beloften gedaan die de meeste Surinamers deed hopen. Twee jaar na de verkiezingen wordt het tijd om de balans op te maken. Immers, president Desi Bouterse zei eerder dat hij 2015 niet telt. Dat jaar wordt het verkiezingsjaar. In feite is dit jaar het doe-jaar. Maar laten we de beloften op een rij zetten en afturven. We nemen de meest concrete beloften die zijn gemaakt onder de loep

In regeerakkoord

  1. 1.      Grondenrechtenvraagstuk oplossen

Er vond in oktober 2011 daadwerkelijk een grondenrechtenconferentie plaats te Colakreek. Maar op de derde dag werd de conferentie vroegtijdig afgesloten. De regering kon het niet eens worden met een resolutie die de Inheemsen en Marrons ondersteunden. Koppen als “Grondenrechtenconferentie mislukt” verschenen in de krant. Belofte niet nagekomen.

  1. 2.      Realisatie AZV

Het is ex-minister Celsius Waterberg tijdens Venetiaan 3 niet gelukt. In de regeringsverklaring werd echter gezegd dat de Algemeen Ziektekostenverzekering (AZV) er wel zou komen. Twee jaar na de verkiezingen en een bedankte Waterberg, bestaat AZV alleen nog op papier. De nieuwe minister Michael Blokland schijnt niet veel te voelen voor AZV. Deze AZV is een niet ingeloste belofte.

Jaarrede 2010

  1. 3.      18.000 woningen

Deze jaarrede van president Bouterse is ongetwijfeld één van de meest indrukwekkende. Na 5 jaren Venetiaan die uitsluitend een aftreksel van de begroting presenteerde, pakte Bouterse het totaal anders aan. Maar in die jaarrede staat dat er verspreid over het land 18.000 woningen door de regering zullen worden gebouwd. Een snelle berekening leerde dat de regering 3.600 woningen per jaar zou bouwen. Of 300 per maand of 10 per dag. Twee jaren verder is er niets van terecht gekomen. Met nog twee jaren te gaan (2015 niet tellen) betekent het dat de overheid maandelijks 750 huizen moet neerzetten.

  1. 4.      8 flats van 250 wooneenheden (elk 2.000 wooneenheden)

In dezelfde jaarrede wordt gezegd dat er 2.000 wooneenheden moeten verrijzen. Oftewel 8 flats van 250 wooneenheden. Er is hiervan nog niets terecht gekomen. Er is niet 1 flat gebouwd.

Jaarrede 2011

  1. In de jaartoespraak van 2011 kwam er matiging in de woningbouwplannen. De regering zei dat in 2012 er 3.000 woningen zullen verreizen. Het jaar is nog niet om. Er resteren nog 7 maanden.

 

  1. 6.      Verkeersveiligheid krijgt grote aandacht

Het jaar 2011 is net als tijdens het regiem van ex-Justitie-minister Chandrikapersad Santokhi een disaster geworden. 86 mensen lieten het leven in het verkeer. In 2010 was dat 87.

  1. 7.      Voedselschuur Caricom

President Desi Bouterse heeft vaak gezegd dat hij Suriname wil maken tot de voedselschuur van het Caribisch gebeid. Maar intussen blijkt dat uit Europa er wordt gewaarschuwd voor onze groente. Die bevatten een te hoog gehalte aan pesticiden. Na de brand van het enige landbouwlab lukt het LVV niet om een andere te bouwen. In inzaai van padie is inmiddels afgenomen en niet spectaculair toegenomen.

  1. 8.      De bruggen

Een brug naar Guyana en één naar Frans-Guyana. Hoe vaak is er hierover gesproken. De eerste paal is nog steeds niet geslagen.

  1. 9.      Diepzeehaven

John Defares, directeur van NV Havenbeheer, zei dat deze wens van de regering grenst aan science fiction. Er is volgens hem teveel concurrentie in de regio om aan een diepzeehaven te denken. Deze haven is er nog steeds niet.

  1. 10.  Highway naar Brazilie

In verband met de regionale integratie zou een snelweg naar het noorden van Brazilië heel ideaal zijn. De eerste asfaltlagen zijn nog niet gezet.
Ook de vicepresident Robert Ameerali beloofde zaken. Zo zou hij, om een voorbeeld te zijn, de jaarrekeningen van zijn kabinet presenteren. De bevolking wacht. Ook GPS in bussen was een geliefd onderwerp van Ameerali. Het laatste dat gezegd werd was dat er een pilot-project loopt.
Welke beloften zijn wel nagekomen?
De regering had belooft dat zij de AOV voor bejaarden zou verhogen. Dat is ook gebeurd. AOV’ers krijgen nu SRD 500 in hun handen gedrukt. De tijd van kommervol pinaren met SRD 275 is voorbij. De overheid beloofde ook een verhoging van het Algemeen Kinderbijslag (AKB). Regeringsfunctionarissen spraken van een schande om slechts SRD 3 uit te keren. Dit bedrag werd in een keer verhoogd naar SRD 30.

error: Kopiëren mag niet!