Rachied Doekhie: ‘We moeten nog twee jaren zwoegen’

‘We moeten nog twee jaren zwoegen’, zegt de woordvoerder van de NDP, Rachied Doekhie. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat de partij een forse verkiezingswinst behaalde. Doekhie onderkent dat tal van beloftes die zijn gemaakt, nog niet zijn gerealiseerd. Wel is reeds een aanvang gemaakt met de bouw van volkswoningen en zijn sociale aspecten ter hand genomen waaronder de verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening en de kinderbijslag.
Doekhie is zich ervan bewust dat er veel beloofd is op infrastructureel gebied, namelijk de bouw van wegen en bruggen. Zo is de bouw van de brug over de Corantijnrivier een joint venture tussen Suriname en Guyana. De voorzieningen voor het bouwen van fly-overs bevinden zich thans in een vergevorderd stadium. Slechts de financiële zaken moeten nog bekeken worden. Dat de beloftes niet eerder zijn waargemaakt, is volgens de NDP-topper te wijten aan de overschrijding van het leningenplafond. Dit hebben zij van de vorige regering overgenomen, beweert Doekhie. ‘Het zou een stagnerend effect hebben teweeggebracht bij de realisatie van de beloftes.’
‘We zijn op de goede weg’, zegt Doekhie. ‘Zo is de koers gestabiliseerd en is er invulling gegeven aan Fiso.’ Volgens de NDP-topper zullen ook investeringen door buitenlanders ter hand worden genomen. ‘Op het gebied van volksgezondheid en volkshuisvesting zullen ook de nodige aspecten gerealiseerd worden. De regering heeft zaken beloofd. Deze moeten in orde gemaakt worden. Hiervoor moeten we nog twee jaren zwoegen.’ Doekhie onderkent dat het volk de ontwikkelingen op de voet volgt. Hij drukt het volk op het hart om nog twee jaren geduld te betrachten.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!