Robby Ramlakhan secretaris -generaal Acto

Voor het eerst in de geschiedenis zal een Surinaamse staatsburger de hoogste functie bekleden binnen de Amazon Cooperation Treaty Organization (Acto). Op 18 mei 2012 werd in Cochabamba, Bolivia, de zestiende Vergadering van de Raad inzake Amazonische Samenwerking (CCA) van de Organisatie van het Verdrag voor Amazonische Samenwerking (Acto) gehouden. Tijdens deze meeting werd de waarnemend directeur van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Robby Ramlakhan, met de unanieme goedkeuring van de 7 overige lidlanden, gepresenteerd als de nieuwe secretaris-generaal van de organisatie. Ambassadeur Ramlakhan zal ambassadeur Alejandro Gordillo, die namens Peru deze functie bekleedde, opvolgen en zijn werkzaamheden per 2 juli 2012 aanvangen.
Tijdens zijn toespraak bracht ambassadeur Ramlakhan dank uit aan de regering van Suriname voor zijn voordracht en aan de overige lidlanden voor hun ondersteuning. Hij benadrukte het belang van deze functie voor Suriname als lid van de Acto, vanwege het feit dat 90% van ons grondgebied bestaat uit tropisch bos. Als land kan nu op het hoogste niveau een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van het Amazonegebied. De ambassadeur benadrukte dat de vele uitdagingen waar de organisatie voor staat, met de nodige efficiëntie aangepakt dienen te worden.
Tijdens zijn zittingstermijn zal de nieuwe secretaris-generaal zicht toespitsen op het identificeren van nieuwe financiële bronnen die kunnen bijdragen aan het oplossen van voornamelijk de institutionele uitdagingen en ‘branding’ van de Acto waarbij labeling van partners uit het bedrijfsleven de focus zal zijn.  Rekening houdende met de huidige situatie zal er ook beleid toegespitst worden op armoedebestrijding, sociale integratie en duurzaam beheer van de waterbronnen in het Amazonegebied. De rol van ngo’s binnen Acto-activiteiten zal eveneens geëvalueerd worden tegen de achtergrond van de gestelde doelen.
Ter afsluiting bracht ambassadeur Ramlakhan zijn dank uit aan zijn voorgangers, Rosalía Arteaga, Manuel Picasso en Alejandro Gordillo, voor hun bijdrage geleverd aan de versterking van de organisatie.

error: Kopiëren mag niet!