‘Rijstsector in ernstige problemen’

‘De rijstsector is aan het doodbloeden. De enige mogelijkheid om de sector van zijn ondergang te behoeden, is een donor. Er is zeker een  bedrag van ongeveer 1 miljoen Amerikaanse dollar nodig om deze sector weer op dreef te krijgen.’ De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), Harynanan Oemraw, zegt dat er van overheidszijde heel weinig wordt gedaan voor de rijstsector. Ook de adviesprijs die door het Rijstorgaan wordt vastgesteld, is een bottleneck voor de padieboeren.
De komende oogst zal geen verandering brengen in de ontstane situatie. ‘De adviesprijs betekent een neergang van de padieboeren. Zij lijden enorme verliezen.’ Oemraw vreest dat indien er niet tijdig wordt ingegrepen, er op korte termijn rijst geïmporteerd zal worden.
Op dit moment zijn de boeren bezig met natte grondbewerking. De boeren zijn terughoudend om te investeren. Bij hun leeft de angst dat zij na de bewerking niet in staat zullen zijn om ureum te kopen. Veel boeren hebben een lening bij de Landbouwbank. Sommigen hebben de lening afgelost en anderen hebben dat deels gedaan. Voor hun geldt nog steeds dat zij maar een klein bedrag mogen lenen. Weer anderen hebben een financiering genomen bij de opkopers tegen een hogere rente. De rijstboeren kampen met vreselijk veel problemen.
Het ondergaan van de rijstsector zal voor de economie van Suriname, maar meer nog voor Nickerie, een grote aderlating zijn. De rijstboeren voorzien de totale bevolking van Suriname van rijst en zorgen voor een deel van de exportopbrengsten. Naar zeggen van Oemraw concentreert de regering zich alleen op de goud- en bauxietsector. ‘Deze twee sectoren zullen eens uitgeput raken, terwijl als er aandacht wordt besteed aan de rijstsector, deze tot in de eeuwigheid kan floreren.’ Hij vindt het tijd worden dat de regering het nut van deze sector inziet en overgaat tot het plegen van grote investeringen.
De regering heeft de rijstboeren een financiële injectie van SRD 130 per hectare beloofd. Volgens de voorzitter van de SPBA is het vooralsnog bij een registratie gebleven. De boeren hebben nog niets ontvangen. Ook is er niets terecht gekomen van de beloofde goedkope kunstmest. Het enige wat erbij is gekomen, is een nieuwe importeur  van kunstmest.

error: Kopiëren mag niet!