Recidivist gaat voor 2½ jaar de bak in

Renaldo Clemens gaat voor 2½ jaar de bak in. Op 12 januari van dit jaar heeft de verdachte een man, die zich op dat moment aan de Zwartenhovenbrugstraat bevond, van zijn kostbare bezittingen beroofd. De benadeelde heeft Clemens definitief herkend als te zijn de persoon die hem onder bedreiging van een mes zijn geld, telefoontoestel en sigaret heeft toegeëigend. Alsof dit niet genoeg was, hebben twee andere mannen de benadeelde wederom beroofd. De andere rovers zijn niet in beeld gekomen.
De kantonrechter achtte het feit zeer ernstig  en veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden met aftrek. Bij zijn aanhouding werden de sigaretten van de benadeelde op hem aangetroffen. Clemens geeft toe dat hij op die bewuste dag ook erbij was, maar hij ontkende de  spullen van de benadeelde te hebben weggenomen. Met betrekking tot de sigaretten gaf de verdachte aan dat hij het ergens op de grond heeft gevonden en vervolgens in zijn broekzak heeft gestopt.
De openbare aanklager achtte diefstal middels geweldpleging wettig en overtuigend bewezen en eiste een celstraf van 3 jaar met aftrek. Het mes waarmee de verdachte de benadeelde bedreigd had, werd in de tas van Clemens aangetroffen. Dat mes is eveneens door de benadeelde herkend. De officier gaf aan dat de verdachte een recidivist is.
De advocaat betoogde in haar pleidooi dat de verdachte vanaf zijn aanhouding het feit heeft ontkend. Volgens de advocaat is er dan geen sprake van wettig en overtuigend bewijs. De raadsvrouw verzocht de rechter om niet mee te gaan met het strafvoorstel en de verdachte naar huis te sturen. De magistraat achtte de beroving wel bewezen.
Saskia Bandhan       

error: Kopiëren mag niet!