Suralco schenkt grond aan organisaties in Para (nieuw)

Op maandag werden in het Hoekhuis enkele organisaties uit het district Para uitgenodigd voor een schenking door Suralco van stukken land die zij reeds jaren met toestemming van de toenmalige Billiton Maatschappij Suriname (thans Alcoa Minerals of Suriname) hebben gebruikt en opstallen hebben neergezet ten behoeve van de locale gemeenschappen.
De organisaties die in aanmerking zijn gekomen voor deze donatie zijn de Islamitische Gemeente Ramadja Islam. Zij krijgt het perceelland te Smalkalden waarop zij met toestemming van de BMS hun Moskee hebben gebouwd. RK Bisdom, het perceelland te Onverdacht waarop thans de Andreaskerk gevestigd is. Gemeente Paramaribo Jehovah’s Getuige, het perceelland te Onverdacht waarop thans hun Koninkrijkszaal gevestigd is. CCS, het perceelland te Onverdacht waarop thans de Bibliotheek staat. Evangelische Broeder Gemeente Suriname, het perceelland te Onverdacht waarop thans de EBGS kerk Billiton staat.
Volgens de heer Pasiran van de gemeente Ramadja Islam, is het een eer tot de groep van begunstigden te mogen horen die in aanmerking is gekomen voor deze schenking. Hij gaf aan dat niet slechts bedrijven, doch ook andere instituten, zoals religieuze organisatie, werken aan de ontwikkeling van Suriname. Het betreft dan niet alleen maar op religieus gebied, zoals onze naam dit kan doen blijken, maar we organiseren ook sociale activiteiten voor onder andere de bejaarden, aldus de trotse vertegenwoordiger van de Islam gemeente.
Irene Tholen, Environmental and Community Relations manager, vindt deze gebeurtenis een bijzonder moment. Het past in het streven van Suralco om een bijdrage te leveren aan gemeenschapsontwikkeling. Zij onderschrijft hetgeen door Pasiran naar voren is gebracht en geeft aan dat Suralco door deze schenking te doen haar sociale verantwoordelijkheid in deze gemeenschap heeft willen benadrukken.
In een feestdienst van de EBGS gemeente van Onverdacht, op zondag 20 mei 2012 gaf de voorzitter van de Regio Para, mevrouw Pelgrim, aan dat een dergelijk initiatief er weer op wijst dat de werkzaamheden van de bauxiet maatschappijen niet alleen op de maatschappijen zelf gericht zijn, maar ook op vooruitgang in van de lokale gemeenschappen zelf.
De Praeses der EBGS, de heer R. Pansa, gaf aan Suralco te zullen blijven dragen in gebeden tot God. “Wanneer het goed gaat met Suralco, dan merken wij dat als gemeenschap ook”, aldus Pansa.

error: Kopiëren mag niet!