Consumentenkring: “HI moet prijsaanpassing goederen bij veranderde pompprijs monitoren”

De Consumentenkring dringt nog steeds aan op de instelling van een commissie die de aanpassing van prijzen van goederen in de winkels moet vaststellen, iedere keer als er weer sprake is van  stijging of verlaging van de brandstofprijs. “Consumenten worden steeds weer geconfronteerd met wilde prijsverhogingen op goederen bij elke aanpassing van de brandstofprijs. De ervaring leert dat winkeliers de prijzen op de goederen aanpassen op  basis van fictieve percentages, die altijd in hun voordeel uitkomen en in het nadeel van de consument”, zegt   voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring. “Bij een luttele stijging van de brandstofprijs stijgen de prijzen in de winkels excessief, maar bij een verlaging van de pompprijs, treedt er opvallend genoeg geen verlaging op van de prijzen van de goederen in de winkels.”
De consumentenorganisatie hamert al geruime tijd bij het ministerie van Handel en Industrie (HI) erop om de voorgestelde commissie in te stellen, teneinde de consument te beschermen tegen uitbuiting.  “Vanaf deze week is er een prijsverlaging waarneembaar bij de pompen, wat betreft diesel, unleaded en super unleaded.  Bij een verhoging van de brandstofprijs met enkele centjes, zien wij dat de winkelier de prijzen van zijn producten met het dubbele of zelfs drievoudige daarvan verhoogt.” Het is volgens de Consumentenkring-voorzitter duidelijk dat winkeliers de vastgestelde winstmarges aan hun laars lappen. Alleyne roept consumenten op om waargenomen prijsverschillen in winkels in hun buurten door te geven aan de Consumentenkring, die op haar beurt HI zal verwittigen over deze ongeregeldheden in de handel.

error: Kopiëren mag niet!