Vuil Sietawag:


Aan de Kwattaweg, aan de overkant van de Sitaweg, wordt al jaren vuil gestort door bewoners van de Sitaweg en omgeving. Meerdere klachten bij de bestuursopzichter van Kwatta hebben niets opgeleverd, terwijl zijn kantoor aan de Sitaweg is gehuisvest en hij dagelijks het probleem
waar kan nemen. Onder het gestorte vuil bevinden zich ook kadavers die zorgen voor stankoverlast. De dierlijke resten trekken ratten en ander ongedierte aan, wat tot grote overlast kan zorgen voor de gehele buurt

error: Kopiëren mag niet!